Czytania

Czytanie na dziś

Kancelaria

Kancelaria czynna w poniedziałek, środę, piątek
styczeń: 08:00 - 09:30
luty - kwiecień, październik - grudzień: 15:00 - 16:30
maj- wrzesień: 16:00 - 17:00
w okresie wakacyjnym: poniedziałek, piątek 15:00 - 16:30

Proszę każdorazowo sprawdzić dostępność kancelarii w bieżących ogłoszeniach parafialnych!

MSZE ŚWIĘTE

Ogłoszenia duszpasterskie

Wyświetl ogłoszenia duszpasterskie
Tutaj również znajdziesz informacje niezawarte w Niedzielniku

Niedzielnik

Pobierz aktualny informator parafialny

Duszpasterze

Probosz

Ks. dr Andrzej Drapała
E-mail: a.drapala@rozalia-zagnansk.pl

Wikariusz

Ks. Marek Łosak
E-mail: wikariusz@rozalia-zagnansk.pl

Grupy Apostolskie

Schola dziecięco-młodzieżowa przy parafii św. Rozalii i św. Marcina powstała w 2013 roku. Pełni ważną rolę w zgromadzeniu liturgicznym. Dokumenty soborowe tak o niej mówią: „Do niej bowiem należy troska o poprawne, zgodne z różnymi rodzajami śpiewu, wykonywanie właściwych im części liturgii oraz wspomaganie czynnego uczestnictwa wiernych przez śpiew w liturgii.

By śpiewać w scholi nie potrzeba wybitnych zdolności muzycznych. Konieczne jest, by członkowie zespołu lubili śpiewać i chcieli to robić na chwałę Bożą. Obecnie schola liczy 8 osób i ciągle czekamy na wszystkich chętnych, by śpiewem i młodzieńczą radością wielbić Boga. Schola śpiewa na Mszy św. dla dzieci w niedzielę o godz. 10:00. Próby przygotowujące  liturgię – 50 minut przed Mszą św. w organistówce.

Rycerze Kolumba to największa na świecie katolicka organizacja charytatywna i bratnia skupiająca praktykujących katolików – mężczyzn działających według zasad miłosierdzia, jedności, braterstwa i patriotyzmu, a jednocześnie odważnie stojących w obronie naszej wiary i wartości moralnych.

 

Rycerze Kolumba to międzynarodowy zakon świeckich mężczyzn, liczący ponad 1.8 miliona członków. Nasz Zakon został założony przez Sługę Bożego, księdza Michała McGivney’a 135 lat temu. Św. Jan Paweł II mówił: „Rycerze Kolumba to prawa ręka Kościoła”. Jednym z naszych zadań jest wspieranie naszych biskupów i księży.

 

Nazwa Rycerze Kolumba powstała stąd, że postać Krzysztofa Kolumba była symbolem ewangelizacji, a słowo „rycerze” miało na celu podkreślić rycerskie szlachetne ideały miłosierdzia i służby Kościołowi i państwu.

 

Jak przypomina Św. Jakub „Wiara bez czynów martwą jest”, dlatego Rycerze Kolumba zaangażowani są w działalność charytatywną, aby ulżyć losowi tych, którzy doświadczyli w życiu mniej szczęścia. Przykładem niech będzie nasza akcja rozdawania wózków inwalidzkich, którą przeprowadziliśmy wspólnie z Caritasem. Organizujemy koncerty charytatywne, dzięki którym zdobywamy środki na działalność charytatywną, na pomoc potrzebującym. W jedności jest siła, dlatego założyciele Rycerzy Kolumba żyjąc w środowisku, które w otwarty sposób okazywało wrogość w stosunku do katolików, polegali na sile jedności, aby zachować swoją wiarę i walczyć o prawowite miejsce w społeczeństwie. Już 130 lat temu siły zła próbowały rozbić jedność w Kościele i dzisiaj mamy podobną sytuację.

 

Rozumiejąc jak bardzo istotna jest rodzina, jako najmniejsza i jednocześnie najważniejsza komórka społeczna, Rycerze Kolumba działają na rzecz rozwoju i umacniania rodziny. Organizujemy rekolekcje dla rodzin i małżeństw, poradnie rodzinne i pomoc materialną.

Jesteśmy też liczącą się organizacją w działalności na rzecz obrony życia poprzez własne działania jak i też przez wspieranie innych organizacji. W wielu miejscowościach Rycerze są współorganizatorami Marszu dla Życia i Rodziny.

 

Rycerze Kolumba to patrioci przywiązani do swojej Ojczyzny. Jedną z przyczyn założenia naszego zakonu była chęć podkreślenia faktu, ze katolicy to dumni obywatele swojego państwa. Rycerze Kolumba propagują patriotyzm i formują w duchu patriotyzmu młodzież i obywateli. Bierzemy udział w uroczystościach patriotycznych i organizujemy spotkania patriotyczne z młodzieżą.

 

Działalność Rycerzy Kolumba skoncentrowana jest w sześciu sferach: Kościół (parafia), społeczność, rodzina, obrona życia, młodzież oraz pomoc wzajemna. To są podstawowe pola działania Rycerzy, chociaż nasza działalność nie ogranicza się do nich.

Spotkania systematyczne w piątki o godzinie 15.00.

Pierwsze wzmianki o istnieniu chóru parafialnego przy parafii św. Rozalii i św. Marcina pochodzą z okresu, kiedy proboszczem parafii był ks. Jan Kurczab. Chór prowadził pan Wacław Pietrzyk, który cieszył się ogromnym autorytetem wśród chórzystów. Chór parafialny był czterogłosowy, z solistkami. Śpiewał na mszy św. o 10:00, a w czasie uroczystości kościelnych o 12:00, występował także w kieleckiej katedrze i okolicznych miejscowościach. W chórze panowała rodzinna atmosfera – razem przeżywane były radości i smutki, wesela i pogrzeby, sukcesy po udanych koncertach. Patronat nad chórem sprawował ksiądz Proboszcz, który opiekował się chórem i czynnie uczestniczył w życiu kulturalnym. Chór w tamtym okresie to nie tylko śpiew, pełnił on też funkcje społeczną: spotkania towarzyskie, przedstawienia i zabawy. Obecnie, dalej funkcjonuje przy parafii chór dwugłosowy, który uświetnia wszystkie uroczystości kościelne. Chór spotyka się na próby w niedzielę o godz. 11:00. Czekamy na wszystkich chętnych, by śpiewem i radością wielbić Boga.

 

Opracowano na podstawie książki „Ksiądz nie jest kapłanem dla siebie. Rzecz o Księdzu Janie Kurczabie”. Praca zbiorowa pod redakcją Krystyny Długosz-Kurczabowej i Macieja W. Kurczaba.

Spotkania w środy po Mszy Świętej wieczornej. Serdecznie zapraszamy.

KONTAKT