Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 29.01.2023

Posted on

Błogosławieni ubodzy w duchu, … którzy się smucą, … cisi, … którzy łakną i pragną sprawiedliwości, … miłosierni, … czystego serca, … którzy wprowadzają pokój, … cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, … (którym) urągają i prześladują. Na pychę świata i współczesnego człowieka, jest jedyna odpowiedź – droga błogosławieństw – to jest droga prawdziwego szczęścia. Jeżeli brakuje […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 22.01.2023

Posted on

«Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Przeżywamy doroczny dzień seminaryjny, witając w naszej wspólnocie parafialnej przedstawicieli Wyższego Seminarium Duchownego. Jeszcze bardziej doniosłe staje się zaproszenie Pana, aby pójść za Nim i doświadczając żaru Jego serca, być Jego świadkiem we współczesnym świecie, który odrzucił Boga i Jego Ewangelię. Dziękujemy Panu Bogu za naszych Gości, […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 15.01.2023

Posted on

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jezus przyszedł zgładzić nasze grzechy. Nie zakończył swojego miłosierdzia z chwilą odejścia do Ojca. Pozostawił nam niezwykły sakrament kapłaństwa, poprzez który ciągle udziela nam odpuszczenia grzechów: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 08.01.2023

Posted on

To ja potrzebuję chrztu od Ciebie – tak wyznaje św. Jan Chrzciciel. Ja potrzebuję chrztu św. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16,15-16). Przez chrzest dokonuje się narodzenie człowieka z Ducha Świętego. Bez […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 01.01.2023

Posted on

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie Matki. Imię Jezus – Bóg zbawia. Stanęliśmy na progu Nowego Roku, który zawsze jest wielką niewiadomą. Jednak dla tych, którzy pokładają ufność w Bogu, niepewność przechodzi w pewność Bożej obecności w miłości. Bowiem na […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 25.12.2022

Posted on

Emmanuel», to znaczy Bóg z nami. Nieogarniony wchodzi w historię świata, człowieka, uniżając się do tajemnicy wcielenia – przyjęcia człowieczeństwa. Bowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy miał życie wieczne. Przychodzi, aby na zawsze być Bogiem z nami. Nigdy nie porzuci człowieka, pomimo tego, że człowiek […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 18.12.2022

Posted on

Józefie … albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Wszelkie dobro rodzi się z Ducha Świętego. Stoimy na progu pięknych świąt Narodzenie Pańskiego. Aby one były głębokie w swojej wymowie i doprowadziły nas do osobistego spotkania Jezusa a w Nim ze sobą wzajemnie, potrzeba nam mocy Ducha Świętego. Wołajmy w tych […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 11.12.2022

Posted on

«Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie». Rozpoczęliśmy rekolekcje adwentowe witam […]

Ogłoszenia
Posted on

Ogłoszenia duszpasterskie 4.12.2022 Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: „Abrahama mamy za ojca”… Adwent wzywa nas, „Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus” możemy trwać w naiwności, że przecież my jesteśmy wierzący, bo chodzimy do kościoła, przestrzegamy przykazań, zatem jest wszystko w porządku. Przecież […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 27.11.2022

Posted on

Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie». Rozpoczęty Adwent przypomina nam o potrzebie nieustannej gotowości – czuwania. Czuwać to, jak nauczał św. Jan Paweł II, być człowiekiem sumienia. W każdym czasie potrzeba czujności na Boże natchnienia, szczególnie na potrzeby drugiej osoby. Niech ten Adwent będzie dla nas […]