Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 13.06.2021 r.

Posted on

Ogłoszenia duszpasterskie 13.06.2021 r. Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Postępowanie według wiary, to sianie dobra, chociaż dzisiaj nie widzimy owoców, trzeba mieć w świadomości tą zasadę: co posiejesz, to zbierzesz, potrzeba abyśmy wytrwale czynili miłość dnia codziennego. Mówi dzisiaj św. Paweł: Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 06.06.2021 r.

Posted on

Ogłoszenia duszpasterskie 06.06.2021 r. Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia. Dlaczego ważna jest pamięć o naszym Panu pełnym miłosierdzia. Bowiem grzech przeciwko Duchowi Świętemu, jest odrzuceniem miłosierdzia Bożego. Naturalną postawą człowieka po popełnieniu grzechu, jest chęć ukrycia się. Pan Bóg zawołał na (Adama) «Gdzie jesteś?» On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie – Uroczystość Najświętszej Trójcy 30.05.2021 r.

Posted on

Ogłoszenia duszpasterskie – Uroczystość Najświętszej Trójcy 30.05.2021 r. Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» Oto godność synów i córek Bożych, jesteśmy Jego świątynią – Ducha Świętego. Bliskość, miłość i […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 23.05.2021 r.

Posted on

Ogłoszenia duszpasterskie – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 23.05.2021 r. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Żyjąc w świecie dramatycznego zamieszania, potrzeba nam pewnej busoli, którą dla ludzi wiary jest Słowo Boże. Potrzebujemy Ducha Świętego, aby nas prowadził do pełni […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 16.05.2021 r.

Posted on

Ogłoszenia duszpasterskie Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 16.05.2021 r. Czerpiąc inspirację z Ewangelii, Ojcowie Kościoła już od pierwszych wieków podkreślali, że św. Józef, który z miłością opiekował się Maryją i z radością poświęcił się wychowaniu Jezusa Chrystusa, także dziś strzeże i osłania mistyczne Ciało Odkupiciela, Kościół, którego figurą i wzorem jest Najświętsza Dziewica. Dzięki temu (naszej refleksji, […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie VI Niedziela Wielkanocna 09.05.2021 r.

Posted on

Ogłoszenia duszpasterskie VI Niedziela Wielkanocna 09.05.2021 r. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali». Sens naszego życia, to przynosić […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie – V Niedziela Wielkanocna 02.05.2021 r.

Posted on

Ogłoszenia duszpasterskie – V Niedziela Wielkanocna 02.05.2021 r. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Kto z nas jest gotowy zgodzić się na życie bez sensu, celu. Jedynie człowiek zaburzony przez kryzys, może nie mieć takiego pragnienia. Tym bardziej pragniemy aby owoc naszego życia […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie – IV Niedziela Wielkanocna 25.04.2021 r.

Posted on

Ogłoszenia duszpasterskie – IV Niedziela Wielkanocna 25.04.2021 r. «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce.. Cena miłości – oddać życie. My nie musimy składać takiej ofiary, ale jednak życie codzienne wymaga od nas poświęcenia, aby mogło przynieść owoce. Potrzeba zaprzeć się samego siebie, swoich racji, swojego interesu i wygodnictwa, aby życie […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie – III Niedziela Wielkanocna 18.04.2021 r.

Posted on

Ogłoszenia duszpasterskie – III Niedziela Wielkanocna 18.04.2021 r. I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Tajemnica zmartwychwstania Pańskiego, to ogrom Bożego Miłosierdzia. Dlatego kościół tak usilnie zachęca, aby w czasie wielkanocnym przystąpić do spowiedzi […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie – Niedziela Miłosierdzia Bożego II Wielkanocna 11.04.2021 r.

Posted on

Ogłoszenia duszpasterskie – Niedziela Miłosierdzia Bożego II Wielkanocna 11.04.2021 r. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam, gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» Ten szczególny dar pokoju, spływa na ludzkie serce, gdy doświadcza ogromu Bożego Miłosierdzia. To dzisiaj wypełnia się obietnica Jezusa Miłosiernego, […]