Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie XXIX Niedziela zwykła 18.10.2020

Posted on

Ogłoszenia duszpasterskie XXIX Niedziela zwykła 18.10.2020 Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie? Odwieczny dylemat, posłuszeństwa władzy świeckiej. Płacenie podatków jest sprawiedliwością i powinnością życia w społeczeństwie – przestrzeganiem prawa. Jednak oddawanie Cezarowi tego co do niego należy, nie może być usprawiedliwieniem przekraczania Bożego prawa, bowiem Bogu należy się to co Boskie. Czyli poszanowanie i […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie XXVIII Niedziela zwykła 11.10.2020

Posted on

Ogłoszenia duszpasterskie XXVIII Niedziela zwykła 11.10.2020 Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Czy to jest tylko przypowieść o przyszłości zbawionych, czy jest to prawda na dzisiaj. Uczta, na którą Pan zaprasza, to jest Eucharystia. Najpełniejsze […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie XXVI Niedziela zwykła 04.10.2020

Posted on

Ogłoszenia duszpasterskie XXVI Niedziela zwykła 04.10.2020 O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Na koniec, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie XXVI Niedziela zwykła 27.09.2020

Posted on

Ogłoszenia duszpasterskie XXVI Niedziela zwykła 27.09.2020 Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, na swoją miłość, która trwa od wieków. Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu ze względu na dobroć Twą, Panie. Tak modli się dzisiaj Psalmista. Historia wielu uświadamia nam, że Pan Bóg nie zapamiętuje się w […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie XXV Niedziela zwykła 20.09.2020

Posted on

Ogłoszenia duszpasterskie XXV Niedziela zwykła 20.09.2020 Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 1700 od poniedziałku do piątku. Wówczas również dni spowiedzi od godz. 1700. Kancelaria parafialna ze względu na remont plebani jest nadal nieczynna. W pilnych sprawach proszę umawiać się telefonicznie. Dziękujemy za troskę o czystość kościoła i złożone ofiary III grupie Rodzin ze Ścięgien . […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie XXIV Niedziela zwykła 13.09.2020

Posted on

Ogłoszenia duszpasterskie XXIV Niedziela zwykła 13.09.2020 Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Często raz przebaczyć, wydaje się, ze przekracza to nasze możliwości. Kolejny raz i […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie XXI  Niedziela zwykła 23.08.2020

Posted on

Ogłoszenia duszpasterskie XXI  Niedziela zwykła 23.08.2020 «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» Pytanie które od wieków stawiają sobie społeczeństwa, bowiem nie można przejść obojętnie wobec historii Jezusa z Nazaretu. Odpowiedzi bywają różne. Jednak o wiele ważniejsze jest pytanie skierowane konkretnie do Ciebie/do mnie: «A wy za kogo Mnie uważacie?» A ty za kogo Mnie uważasz? […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie XX Niedziela zwykła 16.08.2020 r.

Posted on

Ogłoszenia duszpasterskie XX Niedziela zwykła 16.08.2020 r. «Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela». Wydawać by się mogło, że relacja z Jezusem jest czymś ekskluzywnym i zarezerwowana dla nielicznych. Tak można by było sądzić po słowach Jezusa. Jednak serce matki widzi więcej i dalej. Jakby intuicja jej podpowiadała, że Jezus nie może […]