Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 02.10.2022

Posted on

Orędzie, 25. września 2022 „Drogie dzieci! Módlcie się, aby Duch Święty dał wam światło, abyście z radością poszukiwali Boga i [byli] świadkami bezgranicznej miłości. Dziatki, jestem z wami i ponownie wzywam was wszystkich: zbierzcie się na odwagę   i dawajcie świadectwo dobrych uczynków, które Bóg czyni w was i za waszym pośrednictwem. Bądźcie radośni w Bogu. […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 25.09.2022

Posted on

„Drogie dzieci, dziś wzywam was, abyście się modlili w moich intencjach, żebym mogła wam pomóc. Drogie dzieci, módlcie się na różańcu i rozmyślajcie o tajemnicach Różańca, bo w życiu również przechodzicie przez radości i smutki. W ten sposób tajemnice przekształcą wasze życie, bo życie jest tajemnicą, dopóki nie złożycie go w ręce Boga. W ten […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 18.09.2022

Posted on

Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Wartość małych rzeczy, będąc wiernym w małych rzeczach, możemy wziąć odpowiedzialność za wielkie sprawy. Również na poziomie wiary jest podobnie. Wierność Panu Bogu w małych codziennych sprawach, życie […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 11.09.2022

Posted on

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Jak zrozumieć miłość Ojca, który wobec marnotrawnego syna, nie tylko go nie potępia – nie odrzuca, tylko głęboko wzruszony przyjmuje go pod swój dach Bóg zapłać za wspólne przeżycie odpustu parafialnego. […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 04.09.2022

Posted on

Wielkie tłumy szły za Jezusem. A jednak w decydującym momencie pod krzyżem była garstka wiernych Mu do końca, nawet Piotr w najbardziej dramatycznym momencie zaparł się Pana. Jednak co jest istotne zapłakał nad swoją niewiernością i wrócił do Pana. Dlaczego zabrakło większości z tłumu, bowiem Jezus postawił konkretne wymagania: Jego postawić na pierwszym miejscu, brać […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 28.08.2022

Posted on

W najbliższą niedzielę będziemy przeżywać odpust ku czci św. Rozalii. Sumę odpustową i kazanie wygłosi dzisiejszy Gość ksiądz Krzysztof Zapała. Zapraszam serdecznie wszystkich Parafian do uczczenia naszej patronki, a szczególnie Druhów OSP, Rycerzy Kolumba, Panów do chorągwi i baldachimu, Koła Gospodyń Wiejskich, Koła Różańcowe żeńskie i męski, Służbę Liturgiczną oraz dzieci do sypania kwiatów. Po […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 21.08.2022

Posted on

Adoracja Najświętszego Sakramentu – od poniedziałku do piątku od 1700 z możliwością spowiedzi. Bóg zapłać Wszystkim za świadectwo wiary w Uroczystość Wniebowzięcia N.M.P. Bóg zapłać za szczególne zaangażowanie „Jaworzanek” w liturgii Uroczystości, wystrój dożynkowy oraz dar chleba; Radzie Parafialnej, a szczególnie p. Romanowi Piskulakowi za troskę o pamięć historyczną o naszych Bohaterach w ich 78 […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 14.08.2022

Posted on

Adoracja Najświętszego Sakramentu – od wtorku do piątku od 17:00 z możliwością spowiedzi. W tegoroczny odpust parafialny św. Rozalii powracamy do dobrej tradycji Parafialnego Festynu Rodzinnego, który dedykujemy Ukrainie. Dochód przeznaczymy na wsparcie parafii św. Jana Pawła II we Lwowie, której proboszczem jest polski kapłan – ks. Grzegorz Drauss. Od początku inwazji rosyjskiej, przyjmuje uchodźców […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 07.08.2022

Posted on

Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą… Wierność i wytrwałość zapewnia dojście do domu Ojca. Mówi Pan Jezus: Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Nie możemy być ludźmi chwili, akcji, tymczasowości, okazjonalności. Nie – wytrwałość konieczna, aby posiąść Królestwo Boże. W sobotę będziemy celebrować Nabożeństwo do Matki […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 31.07.2022

Posted on

«Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem». Jak wiele zła powodują spadki rodzinne. Ileż rodzin pozostaje skłóconych do końca swoich dni, ile pomstowania i czynionej krzywdy. Dlatego Jezus mówi: «Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia». Jak […]