Żywy Różaniec

Męski Żywy Różaniec

Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego „Ojcze nasz” 10 „Zdrowaś Maryjo” i jednego „Chwała Ojcu”.

Każda „Żywa Róża” składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy „zmianie tajemnic”. Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej „Żywej Róży” były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice. Tak więc gdy poszczególni członkowie „Żywej Róży” odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice.

Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc.

Matka Boża prosi o odmawianie Różańca Świętego we wszystkich swoich objawieniach. W Fatimie oznajmiła dzieciom, że jest Królową Różańca Świętego: „Przyszłam na ziemię, aby upomnieć ludzkość, aby ludzie więcej nie grzeszyli. Niech przestaną obrażać mojego Syna. Niech ludzie odmawiają Różaniec i niech czynią pokutę”.

Męski Żywy Różaniec przy parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Rozalii i św. Marcina w Zagnańsku został założony w dniu 04.12.2021 r.

 • Proboszcz parafii – ks. Andrzej Drapała
 • Moderator parafialny (opiekun duchowy) – ks. Marek Łosak
 • Zelator parafialny – Zbigniew Chutnik

Członkowie Męskiego Żywego Różańca (patron – bł. Stefan Wyszyński):

 1. Dariusz Chaba – zelator 
 2. Sławomir Chłopek
 3. Paweł Adamczyk
 4. Andrzej Grudziecki
 5. Ryszard Piwowar
 6. Robert Jaros – zelator
 7. Jarosław Maciej Drogosz
 8. Piotr Jędryka
 9. Zbigniew Chutnik
 10. Leszek Kopeć
 11. Dariusz Kiec – zelator
 12. Wiesław Korus
 13. Krzysztof Kuźma
 14. Sławomir Lajzerowicz
 15. Bogusław Moskal
 16. Stanisław Salwa – zelator
 17. Seweryn Papros
 18. Ryszard Wawszczak
 19. Maksymilian Wydrych
 20. Wojciech Wydrych
 21. Grzegorz Bracha
 22. Gustaw Szcześniak
 • Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy dochować wierności Bogu, wytrwać w dobrym, bronić od złego siebie i bliskich.
 • Przyjęcie do Kółka Żywego Różańca dokonuje się przez wpisanie do rejestru członków i zobowiązaniu się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki Różańca świętego.
 • Członkowie Żywego Różańca korzystają z Mszy Świętych i Nabożeństw odprawianych w ich intencji, za żywych i umarłych.
 • Członkowie Żywego Różańca mają obowiązek wielbić i naśladować Maryję oraz w szczególny sposób powinni wystrzegać się ciężkich grzechów.
 • Na czele każdego Kółka stoi Zelator lub Zelatorka. Mają oni obowiązek pilnowania zmiany Tajemnic Różańcowych.
 • Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji.