Intencje

Intencje mszalne

INTENCJE MSZY ŚW. 07/03/2021 – 14/03/2021

Niedziela 7 marca 2021 III Niedziela Wielkiego Postu

Wspomnienie św. męczennic Perpetui i Felicyty

8:00

+ Marii Łukomskiej int. przyjaciół Michała i Grzegorza z Oś. Wrzosy.

10:00

+ Kazimierza Ewy Wincentego Jończyk, Heleny Władysława Białek.

12:00

+ Marka Dobosz w 7 rocz. śm. int. rodz.

16:00

+ Ireneusza Maruszak – gregorianka.

Poniedziałek 8 marca 2021 

św. Beaty, dziewicy i męczennicy; św. Jana Bożego; św. Stefana z Obazine, opata

9:00

O Boże błog. opiekę M. Bożej dla Sióstr Różańcowych ze Ścięgien.

11:00

O dar zdrowia Boże błog. i opiekę Matki Najśw. dla ks. Grzegorza Sęk int. Apostolatu Margaretka.

17:00

+ Kazimiery 3 rocz.śm. Władysława Tkacz.

18:30

+ Ireneusza Maruszak – gregorianka.

Wtorek 9 marca 2021 

św. Franciszki Rzymianki; św. Dominika Savio

9:00

W int. Parafian o łaskę wiary i przyjęcia Miłosierdzia Bożego.

11:00

+ Ks. Kan. Wacława Ścierskiego.

17:00

+ Grzegorza Wydrych z racji imienin.

18:30

+ Ireneusza Maruszak – gregorianka.

Środa 10 marca 2021 

św. Czterdziestu Męczenników z Sebasty; św. Symplicjusza I, papieża; św. Makarego, biskupa

17:00

1. W int. Parafian w dzięk. za dar rekolekcji o umocnienie wiary.
2. W int. rodz. V gr. z Belna o Boże błog. i opiekę Matki Bożej.
O Boże błog. zdrowie opiekę Matki Bożej dla Tymoteusza int. rodziców.
W int. Tomasza Skowron o dar zdrowia wiarę i nadzieję oraz wstawiennictwo M. Bożej int. córki.
+ Ireneusza Maruszak – gregorianka.
+ Stanisławy Korus int. bratanicy Czesławy z rodz.
+ Mariana Gosek int. mieszk. Chrustów.
+ Katarzyny Wawrzak.
+ Kazimiery Białek int. mieszk. Ścięgien.
+ Mieczysławy Bernatek int. syna Jerzego z żoną Alicją.
+ Janiny Garyckiej int. mieszk. Zachełmia.
+ Janiny Tadeusza Jończyk int. syna z żoną z rodz.
+ Marka Kiwiorskiego int. Ani i Wojtka Kosakowskich.
+ Stefanii Rajczyk int. brata Stanisława z żoną.
+ Bronisławy Religa int. córki Romany z rodz.
+ Mieczysławy Wiktór int. Artura Zbigniewa Joli Kudzia.
+ Kazimierza Wawrzeńczyk int. żony Zofii.
+ Władysławy Fąfara int. Stanisława i Lidii z rodz.
+ Wandy Starz int. syna Jarosława z żoną i wnukiem Maksymilianem.
+ Krzysztofa Bracha w 30 dniu od pogrzebu.
+ Stanisława Orzechowskiego w 30 dniu.
+ Marii Oszczepalskiej int. Janiny Jerzego Moćko.
+ Stefanii Adamiec int. siostry z rodz.
+ Mariana Zychowicz int. mieszk. Chrustów.
+ Justyny Zagdańskiej int. Ryszarda Grażyny Wawszczak i Janiny Jędryka.
+ Zofii Papros, Marii Stanisława Romana Genowefy Tadeusza Drożdż int. Moniki z dziećmi.

Czwartek 11 marca 2021 

św. Konstantyna, kapłana; św. Sofroniusza, biskupa

17:00

1. + Ireneusza Maruszak – gregorianka.
2. + Tomasza Jana Borek, Władysława Żołądek.

Piątek 12 marca 2021 

św. Alojzego Orione, kapłana; św. Maksymiliana, męczennika

17:00

1. + Ireneusza Maruszak – gregorianka.
2. + Marianny Łukomskiej int. przyjaciół z Os. Wrzosy.

Sobota 13 marca 2021 

św. Krystyny, męczennicy; św. Patrycji z Nikomedii, męczennicy; św. Nicefora, biskupa

8:00

1. + Ireneusza Maruszak – gregorianka.
2. + Grzegorza Midak z racji imienin int. siostry Elżbiety z mężem i rodz.

Niedziela 14 marca 2021 IV Niedziela Wielkiego Postu

św. Matyldy

8:00

+ Rozalii Piotra Dziedzic, Bronisławy Władysława Zagdańskich, Mieczysława Młodawskiego.

10:00

+ Marianny Piotra w 31 rocz. śm. Marcina Salwa.

12:00

+ Henryki Stanisława Jończyk.

16:00

+ Ireneusza Maruszak – gregorianka.