Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie XIX Niedziela zwykła 09.08.2020 r.

Posted on

Ogłoszenia duszpasterskie XIX Niedziela zwykła 09.08.2020 r. «Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się!» Doniesienia medialne, szeptana plotka, wyobraźnia – to wszystko sprawia, że współczesny człowiek żyje nieraz w ciągłym lęku. Tam, gdzie włącza się tylko ludzkie myślenie do paniki niedaleko. Potrzeba nam ducha modlitwy, bowiem tylko w obliczu Bożym rodzi się pokój. Mówi dzisiaj […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie XVIII Niedziela zwykła 02.08.2020

Posted on

Ogłoszenia duszpasterskie XVIII Niedziela zwykła 02.08.2020 «Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy…! Czy jest różnica w pragnieniu wody a pragnieniu Boga. Pozornie jest duża różnica. A jednak – nie!!! Bowiem człowiek, który doświadczył dramatycznego braku wody, na pograniczu śmierci z pragnienia, bliski jest temu, […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 26.07.2020

Posted on

Racz więc dać Twemu słudze serce rozumne do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny?» Jakże niezwykła modlitwa młodego Salomona. Nie prosi o bogactwo, władzę czy znaczenie. Prosi o dar Bożej mądrości. Czyż nie dostrzegamy naglącej potrzeby współczesnych czasów. W czasach zamętu i niepokoju, potrzeba […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 19.07.2020

Posted on

Ogłoszenia duszpasterskie 19.07.2020 Panie, nie ma oprócz Ciebie boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie osądziłeś niesprawiedliwie. Współczesny człowiek, zdetronizował Boga w swoim życiu, próbując Mu udowodnić, że to on – człowiek w swojej pysze, może decydować o Bożych prawach. Jakie są tego skutki, to człowiek myślący potrafi dostrzec i ocenić. […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie XV Niedziela zwykła 12.07.2020 r.

Posted on

Ogłoszenia duszpasterskie XV Niedziela zwykła 12.07.2020 r. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Jakże wiele pokoju jest w sercu człowieka, który potrafi słuchać Słowa Bożego. Ono go prowadzi. Szczególnie dzisiaj, a tak naprawdę zawsze, potrzebny jest człowiekowi azymut – lampa, oświecająca jego drogi. Dzisiaj, gdy mamy świadomość powinności obywatelskiej, udziału […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 28.06.2020 r. XIII Niedziela zwykła

Posted on

Ogłoszenia duszpasterskie XIII Niedziela zwykła 28.06.2020 r. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Prawidła Ewangelii – życia w Bogu, są zgoła odmienne od filozofii tego świata. Bowiem aby mieć życie, trzeba je najpierw stracić – poświęcić się drugiemu. Elizeusz zapytał swojego sługi: «Co można […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 21.06.2020 XII Niedziela zwykła

Posted on

Ogłoszenia duszpasterskie XII Niedziela zwykła «Słyszałem oszczerstwo wielu: „Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego!” Czy to były tylko czasy proroka Jeremiasza, czyż to nie są czasy współczesne. Mówi dalej Jeremiasz: Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: „Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy pomstę na nim!” Niestety grzeszna natura człowieka […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie XI Niedziela zwykła 14.06.2020 r.

Posted on

Ogłoszenia duszpasterskie XI Niedziela zwykła 14.06.2020 r. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym». Jakież to szczęście, należeć do Boga, być Jego własnością. Bowiem jak mówi Psalmista: On sam […]

Ogłoszenia

Ogłoszenie duszpasterskie 07.06.2020 Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Posted on

Ogłoszenie duszpasterskie 07.06.2020 Uroczystość Trójcy Przenajświętszej Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą        z wami wszystkimi ! To pozdrowienie brzmi niczym epilog pięknej epopei. Wyznanie wiary w Trójcę Przenajświętszą. Miłość Boga – Ojca, wypowiedziana w dziele odkupienia Jezusa Chrystusa i umocnienie w darze wiary, nadziei i miłości Ducha […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 31.05.2020

Posted on

Ogłoszenia duszpasterskie Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 31.05.2020 A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Któż z nas nie pragnie życia w pełni, zintegrowanego – poukładanego, w pokoju i radości. Życia szczęśliwego. Takie życzenia […]