Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie XVI Niedziela Zwykła – 23.07.2023

Posted on

Tajemnica współobecnego dobra i zła. Dlaczego nie wyrywać zła z korzeniami. Rozum nam podpowiada, że zło powinno się wykorzenić, wypalić do korzenia. Jednak Jezus pokazuje nam inną logikę myślenia i działania. Pozwolić obojgu róść, a w czasach ostatecznych żeńcy zbiorą do spichlerza dobre ziarno a chwasty wrzucą do ognia nieugaszonego. Taka jest logika Boża. Jakże […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie XII Niedziela zw. – 25.06.2023

Posted on

Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie». Czas wiary, czas bohaterów, czas świadków. Dobrze, że przyszły takie czasy, że nie można chować […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie XI Niedziela zw. – 18.06.2023

Posted on

Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. Jesteśmy własnością Boga, On Dobry Pasterz ma o nas staranie. Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Takie jest serce Boga – […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie X Niedziela Zw. – 11.06.2023

Posted on

«Pójdź za Mną!» tajemnica powołania człowieka do wyjątkowej relacji i bliskości z Bogiem. On powołuje kogo chce, bowiem nie patrzy na nas tak jak patrzy człowiek, On widzi serce. Nie powołuje ideałów, ale ludzi słabych, grzeszników, by w nich objawić swoją moc. Być może dlatego dotykają nas słabości tych, których Pan powołał, bo żądamy od […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Najświętszej Trójcy – 04.06.2023

Posted on

Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi! Czyniony od najmłodszych lat, znak krzyża wyraża najgłębszą istotę Boga Trójjedynego: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Komunia Bożych Osób uzmysławia nam istotę nas samych – stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, nosimy w sobie tęsknotę jedności – […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Zesłania Ducha Świętego 28.05.2023

Posted on

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie VII Niedziela Wielkanocna 21.05.2023

Posted on

«Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym» … ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi». Otrzymać moc Boga, coś niewyobrażalnego. Jednak św. Paweł […]