Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 24.07.2022

Posted on

«Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów». A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; – Ojcze nasz, modlitwa, którą znamy od najmłodszych lat a zapewne ciągle nie odkryta. Ojcze – Tatusiu, wielu z nas być może ma problem, aby mówić do […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 17.07.2022

Posted on

Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go w swoim domu. Bóg potrzebuje gościny ludzkiego serca – zatrzymał się u Przyjaciół w Betanii. Spotkanie u Przyjaciół stało się przyczynkiem, aby pokazać, uświadomić – co jest w życiu najważniejsze, przy całym ludzkim zabieganiu i zatroskaniu. To modlitwa – najlepsza cząstka pozwala nam […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 10.07.2022

Posted on

«Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Fundamentalne pytanie, powinno być dla każdej osoby pytaniem życiowym: Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne – żyć na wieki! Czy stawiasz sobie takie pytanie? Czy wszystko w swoim życiu podporządkowujesz, aby mieć życie wieczne? Jeżeli tak nie jest. Czy wierzysz, że Bóg pragnie abyś na wieki […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 03.07.2022 r.

Posted on

«Widziałem Szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Jezus mówi nam o realiach świata.  Walka duchowa jest oczywistością. Jednak nie jesteśmy bezbronni wobec Złego, bowiem mówi Pan: Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Bożą mocą są sakramenty – widzialne znaki niewidzialnej mocy […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 26.06.2022 r.

Posted on

Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem – Jezus w drodze: Nie przyjęty przez Samarytan; nie mający, gdzie skłonić głowy. Widzący gotowość rzucenia gromów przez uczniów i ich słomiany zapał, bowiem ciągle mają skłonności, aby wracać do starego życia. Jakie bogactwo Słowa. Dlaczego nie mamy odwagi, wiary, determinacji, […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 19.06.2022

Posted on

«A wy za kogo Mnie uważacie?» Pytanie, które stawia Jezus uczniom, jest zawsze aktualne wobec każdej osoby: kim dla Ciebie jest Jezus? Uznanie Go za Pana i Mesjasza, w swoim życiu, może wpłynąć na jakość życia. Bowiem On staje się naszą mocą i staje się treścią życia. W Nim wówczas poruszamy się i jesteśmy. Ty […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 12.06.2022

Posted on

A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Tajemnica Trójcy Przenajświętszej, jest objawieniem Ojca w Synu przez Ducha Świętego. Trudna jest ta prawda, dlatego słowa Jezusa: «Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 05.06.2022

Posted on

A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem». Potrzeba nam Parakleta – Ducha Świętego, bowiem mamy nieustanną tendencję do zapominania słów naszego Pana, szczególnie w godzinie próby. Potrzeba nam Ducha Prawdy, aby nas prowadził ku Bożej prawdzie, nie tej którą głosi […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 29.05.2022

Posted on

Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka». Jakże potrzeba nam wszystkim mocy z wysoka. Każdy z nas doświadcza słabości ze względu na popękaną naturę. Wielkim jest ten, kto w swojej słabości nie krzywdzi drugiego, ale prosi Jezusa o moc Ducha Świętego, aby […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 22.05.2022

Posted on

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Dzisiaj pragnienie pokoju, wypowiadane jest przez większość. Nasze dzieci, gdy modlimy się z nimi spontanicznie na mszy św. ciągle modlą się o pokój. Pokój jest możliwy tylko wtedy, gdy Bóg […]