Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 20.11.2022

Posted on

Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król żydowski». Król, którego królowanie nie jest z tego świata. Posiadający władzę – wszechmogący a dobrowolnie idzie na krzyż, aby królować z krzyża. Bowiem Jezusowe królować to służyć sobie wzajemnie. W następną niedzielę rozpoczniemy czas Adwentu. III Niedzielą 11.12 rozpoczniemy rekolekcje adwentowe. […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 13.11.2022

Posted on

Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie». Pragnieniem Bożego serca wobec nas jest ocalenie naszego życia – Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego dał, abyśmy mieli życie wieczne. Daje nam swoje życie w sakramentach, widzialnych znakach, Jego niewidzialnej mocy. Sakrament pokuty i pojednania, to jest sakrament uzdrowienia i zbawienia. Dzisiaj obchodzimy 6. Światowy Dzień […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 06.11.2022

Posted on

Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją» On żyje i objawia swoją moc w sakramentach świętych, które są widzialnymi znakami niewidzialnej mocy Bożej. W sakramencie bierzmowania widzialny znak namaszczenie bierzmowanego olejem krzyżma – znamieniem Ducha Świętego, otwiera na pełnie darów Ducha Świętego. Bo gdy On przyjdzie, otrzymacie Jego moc… będzie […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 30.10.2022

Posted on

Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Mieć życie w sobie, co więcej mieć je na wieki – trzeba nam się karmić Ciałem Jezusa. Gdy dzisiaj stajemy wobec tajemnicy przemijania, tym bardzie wybrzmiewa nadzieją życia na wieki zapewnienie Jezusa – Kto spożywa moje Ciało i pije moją […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 23.10.2022

Posted on

A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!” Panie naucz nas się modlić – prosili uczniowie. Jak się modlić, aby modlitwa przynosiła trwałe owoce przemiany serca – tak przemiany serca. Bowiem sedno modlitwy to nie prośba, ale przemienione […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 16.10.2022

Posted on

Adoracja Najświętszego Sakramentu – od poniedziałku do piątku od 1600 z możliwością spowiedzi. Msze św. o 1700. Nabożeństwo różańcowe od poniedziałku do piątku o 1630, w sobotę po Mszy św. 800, w niedzielę po Mszy św. o 1600. Dziś obchodzimy Dzień Papieski. Po Mszach św. do puszek zbieramy ofiary na Dzieło III Tysiąclecia. Spotkanie Rady […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 09.10.2022

Posted on

Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Aby Jezus mógł uzdrowić – zbawić trędowatego, konieczne były: wyjście z tłumu trędowatych – odrzuconych i wołać z wiarą o oczyszczenie, uznanie godności kapłana, powrót i uznanie w Jezusie Zbawiciela, oddanie Mu chwały – podziękowanie. Nie tylko wołać do Pana w doświadczeniu, ale umieć Mu […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 02.10.2022

Posted on

Orędzie, 25. września 2022 „Drogie dzieci! Módlcie się, aby Duch Święty dał wam światło, abyście z radością poszukiwali Boga i [byli] świadkami bezgranicznej miłości. Dziatki, jestem z wami i ponownie wzywam was wszystkich: zbierzcie się na odwagę   i dawajcie świadectwo dobrych uczynków, które Bóg czyni w was i za waszym pośrednictwem. Bądźcie radośni w Bogu. […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 25.09.2022

Posted on

„Drogie dzieci, dziś wzywam was, abyście się modlili w moich intencjach, żebym mogła wam pomóc. Drogie dzieci, módlcie się na różańcu i rozmyślajcie o tajemnicach Różańca, bo w życiu również przechodzicie przez radości i smutki. W ten sposób tajemnice przekształcą wasze życie, bo życie jest tajemnicą, dopóki nie złożycie go w ręce Boga. W ten […]

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 18.09.2022

Posted on

Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Wartość małych rzeczy, będąc wiernym w małych rzeczach, możemy wziąć odpowiedzialność za wielkie sprawy. Również na poziomie wiary jest podobnie. Wierność Panu Bogu w małych codziennych sprawach, życie […]