Róża Różańcowa – Czerwiec

By Maryja była bardziej znana i miłowana;

by Jej Wezwania z Fatimy poznał i wypełniał świat.


Różaniec prowadzi Zelator grupy IV – brat Stanisław.

Intencja modlitewna papieska:

Za uchodźców

Módlmy się, aby emigranci, zmuszeni z powodu wojen lub głodu do pełnej zagrożeń i niebezpieczeństw ucieczki, znaleźli akceptację i nowe perspektywy życia w krajach, które ich przyjmują.

Stałe intencje modlitewne Męskiego Żywego Różańca

O pokój i bezpieczeństwo dla naszej Ojczyzny i całego świata oraz o rychłe zakończenie wojny na Ukrainie i w Ziemi Świętej.

O zachowanie wartości chrześcijańskich i odnowę wiary w Europie.

Za kapłanów oraz o nowe i święte powołania kapłańskie, misyjne i zakonne, aby nie zabrakło świadków Ewangelii i miłości Boga do człowieka.

Intencje modlitewne Męskiego Żywego Różańca

Za Parafian – o ducha jedności i miłości w naszej parafii

Za pośrednictwem św. Józefa módlmy się za dzieci, młodzież, by wzrastali dla chwały i uwielbienia Boga.

Intencje własne

 

Męski Żywy Różaniec założony w dniu 04.12.2021 r. przy parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Rozalii i św. Marcina w Zagnańsku, którego Patronem jest bł. Stefan Wyszyński.