Ogłoszenia duszpasterskie IX Niedziela zwykła 02.06.2024 r.

«Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał Pan, Bóg twój. Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszelką twą pracę, lecz dzień siódmy jest szabatem Pana, Boga twego. Bóg w swojej mądrości – boskiej wszechmocy i wiedzy, wiedział, że człowiek będzie miał tendencje aby wyrzucić ze swojego życia przestrzeń dla Boga i pogrążyć się w wyniszczającej aktywności w której nie będzie przestrzeni na spotkanie z transcendencją – świętością Boga i szansą odnalezienia siebie. Daje człowiekowi wyraźne polecenie świętowania szabatu – od Chrystusa – niedzieli. On Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».

Bóg zapłać za w przygotowanie i przeżywanie Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Bożego Ciała. Najpierw z serca dziękuję mieszkańcom Ścięgien i Chrustów w szczególności p. Sykulskim i Wrońskim za całoroczną troskę o kapliczki i przygotowanie ołtarzy. Dziękuję Różom Różańcowym Żeńskim i Męskiej, Apostolatom Margaretka i Krwi Chrystusa, dzieciom sypiącym kwiaty. Druhom Strażakom w tym pocztowi sztandarowemu, Rycerzom Kolumba, asyście liturgicznej, p. Pawłowi – organiście, P. Ryszardowi – kościelnemu, KGW: Jaworzanki, Florianki, Dary Lasu, szczególnie Policji. Msze św. w int. sołectw gdzie święciliśmy pola zostaną odprawione 13 czerwca w trakcie nabożeństwa fatimskiego.

W tym tygodniu obchodzimy oktawę Bożego Ciała, dzisiaj po sumie – tj. po 12 tej procesja, we wtorek o 1740 przed mszą św. w czwartek procesja wokół kościoła do czterech ołtarzy. Proszę aby 2 ołtarze wokół kościoła przygotowali mieszkańcy Lekomina i Gruszki.

I Czwartek m-ca., Koronka do Krwi Chrystusa i różaniec Żeńskich Róż.

W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa i zarazem I piątek m-ca. w trakcie adoracji NS modlitwa Róży Różańcowej za dzieci i młodzież.

W sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca NMP.

Kancelaria parafialna czynna w środę i piątek od 1530 do 1630.

Adoracja Najświętszego Sakr. od poniedziałku do piątku od godz. 1700.

Do chorych kapłan uda się w sobotę od godz. 1000.

W środę o 1645 zbiórka ministrantów, zachęcamy chłopców po I komunii św. aby zasili szeregi ministranckie a dziewczynki scholkę.

Bóg zapłać Rodz. z Zachełmie od nr 51 do nr 62 za troskę o kościół, za tydzień poinformuję o ofierze, proszę aby Rodz. z Zachełmie od nr 62A do 74. sobotę po mszy św. podjęły troskę o kościół.

Festyn „Wolna Strefa”.

Niedzielnik 02.06.2024