Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 26.05.2024

Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Ten, który stworzył wszystko i koronę stworzeń – człowieka, w dramacie nieposłuszeństwa człowieka, wysyła swojego Syna, aby On przez posłuszeństwo zbawił człowieka. Syn posyła Ducha Świętego aby człowiekowi, który utracił swoją niewinność, przypomniał godność córek i synów Bożych. Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Posyła swojego Ducha aby w relacji miłości Trójcy Przenajświętszej, odkrywał sens relacji międzyosobowych mocą chrztu św. «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wczoraj przeżywaliśmy uroczystość I Komunii św. Dzieci zaprosiły Jezusa Eucharystycznego do swojego serca, jakże wielkie jest wołanie do rodziców, aby swoim dzieciom dali świadectwo wiary i ciągle rozpalali płomień wiary. Dziękuję ks. Markowi za całoroczną pracę katechetyczną i bezpośrednie przygotowanie do komunii św. nauczycielom za trud edukacji i wychowania a przede wszystkim rodzicom za wszelkie zaangażowanie w przygotowaniu dzieci, kościoła i dar obrusów i strojów liturgicznych do kościoła. Dziękują P. Pawłowi i P. Monice wraz ze scholką za oprawę muzyczną, P. Ryszardowi oraz P. Elżbiecie wraz z rodzicami za przygotowanie świątyni. Dzieci dzisiaj rozpoczynają Biały Tydzień. Wyjazd dzieci komunijnych na Jasną Górę w środę o 700 z dolnego parkingu. Dzieci zabierają stroje komunijne.

W czwartek 30 maja, przeżywać będziemy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Msze św. w tym dniu o godz. 800 i 1000. Msza święta z procesją eucharystyczną o godz. 1000. Przejdziemy trasą tradycyjną. Prosimy mieszkańców Ścięgien i Chrustów o przygotowanie ołtarzy – proszę, aby włączyły się całe społeczności tych miejscowości. Zapraszam Siostry Różańcowe, Apostolaty Margaretka, Krwi Chrystusa, Męski Różaniec, dzieci sypiące kwiaty a szczególnie Dzieci I Komunijne i Rocznicowe. Druhów Strażaków, Rycerzy Kolumba, asystę liturgiczną, KGW: Jaworzanki, Florianki, Dary Lasu i młodzież w szczególności przygotowującą się do sakr. bierzmowania. Prosimy parafian o udekorowanie swoich domów. Również w Boże Ciało o godz. 1500 księża w naszych miejscowościach, będą błogosławić pola i zagrody. Gromadzimy się w tradycyjnych miejscach. Ponownie z serca dziękuję Wszystkim, którzy pielęgnują przydrożne kapliczki, figury i krzyże.

Dzisiaj wieczór Uwielbienia i Uzdrowienia po mszy św. o 1600.

Kancelaria parafialna czynna w poniedziałek i środę od 1530 do 1630.

W I sobotę m-ca, Męski Żywy Różaniec, podejmuje modlitwę różańcową podczas Adoracji NS od godz. 700. W tym dniu pielgrzymka do Częstochowy na zjazd Żywego Różańca o godz. 600 z dolnego parkingu.

Adoracja Najświętszego Sakr. od poniedziałku do piątku godz. 1700. Z wyjątkiem czwartku, wtorek po mszy św. do Seminarium Od. Wiary.

Proszę aby Rodz. z Zachełmie od nr 51 do nr 62 podjęły troskę o kościół w sobotę po mszy św.

Niedzielnik 26.05.2024