Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 27.11.2022

Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie». Rozpoczęty Adwent przypomina nam o potrzebie nieustannej gotowości – czuwania. Czuwać to, jak nauczał św. Jan Paweł II, być człowiekiem sumienia. W każdym czasie potrzeba czujności na Boże natchnienia, szczególnie na potrzeby drugiej osoby. Niech ten Adwent będzie dla nas troską o siebie, o to by naprawić wzajemne relacje, by zdobyć się na przeproszenie, przebaczenie, naprawienie krzywd. Przede wszystkim podjąć wytrwałą modlitwę za siebie. Bowiem Adwent przygotowuje nas do spotkania z Panem, nie tylko w blasku Narodzenia Pańskiego – piękna świąt rodzinnych, ale przede wszystkim w darze wzajemnej miłości. Cokolwiek uczyniliście najmniejszemu z moich braci, Mnieście uczynili.

Dzisiaj po mszy św. o 1600 wieczór uwielbienia i uzdrowienia zapraszam na ten czas chwały i mocy Bożej.

Msza św. Roratnia będzie sprawowana od pon. do piątku o godz. 7 rano,  a popołudniowa dla dzieci o godz. 1700.

W tym tygodniu:

I Czwartek miesiąca Koronka do Krwi Chrystusa.

I Piątek miesiąca – ksiądz uda się do chorych 5 grudnia – poniedziałek.

I Sobota miesiąca – Adoracja N.S. od 700 i Męski Żywy Różaniec, który będzie świętował rocznicę powstania, po mszy św. spotkanie w Domu Parafialnym. Zapraszamy kolejnych chętnych mężczyzn do naszego grona

W zakrystii są poświęcone opłatki na stół wigilijny i świece Caritas -Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom – dochód przeznaczymy na świąteczną pomoc najuboższym – ofiara za świecę, równowartością jednego obiadu dla dziecka minimum 12 zł.

Po aktualnym kontakcie z O. Jerzym z Dniepro, prosi o pomoc w zakupie konserw i ciepłej bielizny. Jak wspomniałem ze zbiórki i pomocy kapłanów z dekanatu przekażemy pieniądze na zakup generatora.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – od wtorku do piątku od 1600 z możliwością spowiedzi. W poniedziałek od 1630.

Kancelaria parafialna czynna poniedziałek, środę i piątek od 1500 – 1630.

W II Niedzielę Adwentu, zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski, obchodzony jest Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie, któremu w tym roku towarzyszy hasło: „Posłani w pokoju Chrystusa”. W ramach tego Dnia, po mszach św. będzie zbiórka do puszek.

Komunikat Rodzina Rodzinie na Ukrainie

Opis Programu Rodzina Rodzinie na Ukrainie

Z wspólnoty parafialnej odszedł + Stanisław Cieślak z ul. Turystycznej. Polecajmy zm. i naszych bliskich zmarłych Bożemu Miłosierdziu.

Niedzielnik 2022.11.27