Ukraina

Świętowanie 626 lat Rzymsko-katolickiej wspólnoty południowego Lwowa i okolicznych ziem

Poświęcenie odnowionych przez uchodźców wojennych polskich mogił pod Lwowem.

W podlwowskich Sokolnikach jest opustoszały polski cmentarz. W 1945 wszyscy mieszkańcy zostali wypędzeni a kościół, wybudowany przez ks.Romualda Stakiena (wygnanego z Litwy za wspieranie powstania styczniowego) zamieniona na cerkiew prawosławną. Historia kościoła w tym miejscu sięga 8 listopada 1396, kiedy to za biskupa bł. Jakuba Strzemię założono Parafię, obejmującą wtedy tereny dzisiejszego południowego Lwowa: Kulparków, Bondarówka, Kozielniki, Persenkówka jak również same Sokolniki, Sołonkę, Rakowiec, Kuhajów, Wołków, Podciemne. Dzisiejsza Rzymskiego – katolicka Parafia św. Jana Pawła II powstała w 2012 roku i jest kontynuacją starego dziecięctwa, chociaż gromadzi już inną społeczność południa Lwowa i podlwowskich miejscowości.
Cmentarz w Sokolnikach był zaniedbany, gdyż nie ma jut tutaj potomków.

Uchodźcy mieszkający w parafialnym domów odnowili stare polskie nagrobki. Ich poświecenie było włączone w świętowanie urodzin parafii dla południa Lwów i okolicznych miejscowości.
W parafialnym kościele św. Jana Pawła II odbyło się świętowanie 626 lat Rzymsko-katolickiej wspólnoty południowego Lwowa i okolicznych ziem. Teatr „Emmanuel” im. Karola Wojtyły przedstawił słowno-muzyczne misterium. Czytano tłumaczenia poezji Karola Wojtyły. Przybył wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, Bartosz Szolgina, odpowiedzialny za opiekę nad Polakami. Wcześniej odwiedził mieszkających w parafialnym domu uchodźcó, wśród nich i wielopokoleniową rodzinę z Charkowa. 85 letnia charkowianka pamięta niemiecką okupację, niestety cierpienia obecnych mieszkańców bombardowanego miasta jest dużo większe. Młode małżeństwo przyjechało do Lwowa na początku wojny, kobieta była już w ciązy. We Lwowie urodziło się tej rodzinie dziecko, które jest symbolem życie silniejszego za śmierć i wojnę. W kościele konsul polecił Parafian opiekę nad odnowionymi grobami, szczególnie nad dalszymi pracami nad grobem ks. Romualda Stakiena, powstańca styczniowego. Zaśpiewano hymn parafii „Dokąd idziesz i kim jesteś w przedziwnym naszym świecie? Jezus daje odpowiedź”. Uczestnicy jubileuszu pojechali na cmentarz, gdzie poświęcono odnowione groby. W imieniu Konsulatu złożono wieniec. Podniesione zostały z ziemi i odnowione mogiły zmarłych:
Antoni Filozof, zm.10.12.1936, Wawrzyniec Hermanowicz, zm.15.3.1936, Maria i Leon Czarnieccy (zm.1926 i 1927), Róża Reczuch, Maria Pawlaczek (zm.1.2.1937), Rozalia Andrysik (zm.7.12.1934). Trwają prace nad odnowieniem kolejnych nagrobków.

ka.Grzegorz Draus
proboszcz Parafii św. Jana Pawła II
+380975170642