Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 04.09.2022

Wielkie tłumy szły za Jezusem. A jednak w decydującym momencie pod krzyżem była garstka wiernych Mu do końca, nawet Piotr w najbardziej dramatycznym momencie zaparł się Pana. Jednak co jest istotne zapłakał nad swoją niewiernością i wrócił do Pana. Dlaczego zabrakło większości z tłumu, bowiem Jezus postawił konkretne wymagania: Jego postawić na pierwszym miejscu, brać na co dzień swój krzyż, wyrzec przywiązania się do wszystkiego co powoduje zniewolenie. Odeszli – trudna jest ta mowa. Także dzisiaj, to się dzieje: Pismo święte jest archaiczne, kościół jest skostniały, nieżyciowy, wymagania Bożych przykazań są nieaktualne, ksiądz jest zły – wszystko na nie, byle nie wziąć swojego krzyża i pójść za Panem. Rezultat: dramatyczne, pełne bólu i lęku życie – oczywiście winni wszyscy wokoło.

Przeżywamy doroczny odpust ku czci św. Rozalii. Sumę odpustową i kazania głosi ks. Krzysztof Zapała. Po Mszy św. rozpoczniemy XI Parafialny Festyn Rodzinny dedykowany w tym roku szczególnie umęczonemu narodowi ukraińskiemu poprzez pomoc parafii świętego Jana Pawła II we Lwowie. Ofiary i dary rzeczowe zbierane podczas Festynu przekażemy w następnych tygodniach po odpuście. Szczegóły konkretnej pomocy zamieszczone są na stronie parafii w zakładce Ukraina.

Gwiazdą festynu będzie Jan Wojdak – lider zespołu Wawele.

Dzisiaj z racji Festynu nie ma Mszy św. o godz. 16.00!!!

Bóg zapłać za pamięć modlitewną – i liczną obecność na mszy św. 1 września w 83 rocz. wybuchu II wojny światowej oraz złożenie kwiatów       i zniczy na zbiorowej mogile Żołnierzy Polskich, którzy polegli na ziemi zagnańskiej we wrześniu 1939 r.

W tym tygodniu:

8 września święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Odwołujemy wizytę u chorych. Ksiądz Marek umówi się z rodzinami indywidualnie.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – od poniedziałku do piątku od 1700 z możliwością spowiedzi.

Kancelaria parafialna czynna w poniedziałek i środę od 1500 – 1630.

Bóg zapłać za troskę o kościół Rodzinom I gr. z Chrustów i ofiarę 190 zł. na potrzeby kościoła. W sobotę zapraszamy II gr. z Chrustów.

Wieczór Uwielbienia z modlitwą o uzdrowienie odbędzie się w następną niedzielę po mszy św. popołudniowej. Serdecznie zapraszamy.

Niedzielnik 2022.09.04