Pomoc dla Parafii we Lwowie

Codziennie mieszkańcy Ukrainy odczuwają skutki trwającej wojny. W sklepach brakuje podstawowych produktów żywnościowych, a wiele rodzin musiało opuścić swoje domy, które zostały doszczętnie zbombardowane. Szukają one pomocy gdzie tylko się da – jedyni wyjeżdżają za granicę, a inni zmieniają tylko miejscowość, wciąż pozostając w swoim kraju.

Jednym z miejsc gdzie uchodźcy mogą zamieszkać jest polska Parafia p.w. Św. Jana Pawła II we Lwowie. To właśnie tu ks. proboszcz Grzegorz Draus przekształcił Dom Parafialny na Centrum Pomocy Humanitarnej. Schronienie znajdują tu głównie uchodźcy uciekający z takich obszarów jak Donbas czy Mariupol.

W samym Lwowie przebywa ponad 200 tys. uchodźców wojennych.

Proszę, pomóż nam

Wśród uchodźców przebywających w naszym Domu św. Jana Pawła II we Lwowie jest około 60 Romów. Pochodzą z Donbasu (okupowane ziemie) lub z Charkowa. Wśród nich jest dwanaścioro dzieci w wieku szkolnym, którzy są bardzo opóźnieni w nauce, na przykład dziecko które powinno być w 7 klasie zakończyło tylko trzy klasy. Dodatkowo czworo dorosłych nie umie czytać i pisać. W takiej sytuacji będzie bardzo utrudnione znalezienie pracy.

Chcemy im pomóc poprzez założenie Szkoły romskiej „ALAF” (wyraz „słowo” w języku ukraińskich Romów). Będzie to filia lokalnej szkoły, zajęcia będą odbywały się w salach parafialnych. Uczniowie będą uznani za uczniów oficjalnej szkoły, zdawać tam będą egzaminy. Zajęcia będą odbywać się codziennie, po 4-6 godzin lekcyjnych, w małych grupach, by móc osiągnąć właściwe efekty. Będzie też katechizacja oraz nauka języka i kultury romskiej, w tym i Biblii, modlitw i śpiewów w języku ukraińskich Romów. Pomimo, że Szkoła będzie oficjalnie uznana, my musimy zapewnić nauczycieli i zakupić potrzebne materiały. 

Dlatego szczerze proszę o pomoc w prowadzeniu Szkoły dla uchodźców – Romów.

PROSZĘ O

MATERIAŁY SZKOLNE
(plecaki, przybory szkolne, zeszyty)

OPŁATĘ DLA NAUCZYCIELI

Będzie dwóch nauczycieli, całkowicie zaangażowanych w Szkołę. Miesięczna zapłata dla jednego wynosi równowartość 1500 zł.

można zostać

OPIEKUNEM KONKRETNEGO ROMSKIEGO DZIECKA UCZĄCEGO SIĘ W SZKOLE

Będziemy informować o postępach w nauce, a z czasem może samo pisać listy do swojego Opiekuna. Wielkość pomocy wynosi 100 złotych miesięcznie – dla zakupu podręczników i innych materiałów.

JAK POMAGAĆ

PRZYNIEŚ POTRZEBNE DARY DO KOŚCIOŁA
Prowadzimy zbiórkę darów na pomoc uchodźcom. Po zebraniu odpowiedniej ilości wyruszymy z transportem do Lwowa.

WPŁAĆ PIENIĄDZE NA RACHUNEK BANKOWY

Parafia św. Jana Pawła II we Lwowie
Bank Pekao SA, IBAN: PL 86 1240 2395 1111 0010 6396 5945

Aktualności

Więcej aktualności

Dowiedz się więcej