Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 14.08.2022

Adoracja Najświętszego Sakramentu – od wtorku do piątku od 17:00 z możliwością spowiedzi.

W tegoroczny odpust parafialny św. Rozalii powracamy do dobrej tradycji Parafialnego Festynu Rodzinnego, który dedykujemy Ukrainie. Dochód przeznaczymy na wsparcie parafii św. Jana Pawła II we Lwowie, której proboszczem jest polski kapłan – ks. Grzegorz Drauss. Od początku inwazji rosyjskiej, przyjmuje uchodźców ze Wschodu. Aktualnie gości, dużą grupę Romów z Doniecka, dla których zamierza od września uruchomić elementarną szkołę. Na naszej stronie w zakładce Ukraina zamieszczamy szereg relacji z tej parafii – zachęcamy, bowiem warto pomagać.

Jutro na Mszy św. o godz. 12:00 w Uroczystość Wniebowzięcia NMP będziemy wraz z władzami Gminy świętować 78 rocznicę wyruszenia Żołnierzy Armii Krajowej z Zagnańska – Siodeł na pomoc walczącej stolicy. Po Mszy św. około godz. 13.15 zostaną złożone znicze i wiązanki przy pomniku upamiętniającym to wydarzenie – przy czerwonym szlaku na Sosnowicy. Zachęcamy do przeczytania dodatku do „Niedzielnika”.

Jutro po każdej Mszy św. błogosławieństwo kwiatów i ziół oraz chlebów, które możemy zabierać do naszych domów. Swoje święto patronalne obchodzi Zespół Ludowy „Jaworzanki”. Członkom Zespołu dziękujemy za zaangażowanie w parafii, dzisiejszy wystrój ołtarza i życzymy obfitości Bożych łask i nieustannej opieki Matki Bożej Wniebowziętej.

Kancelaria parafialna czynna w piątek od 16:00 – 17:00.

W imieniu pielgrzymów z diecezji siedleckiej składamy serdeczne „Bóg zapłać” osobom, które przygotowały posiłek dla pielgrzymów.

Bóg zapłać za troskę o kościół Rodzinom IV gr. z Jaworzy i ofiarę 220 zł. na potrzeby kościoła. W sobotę zapraszamy V gr. z Jaworzy.

Niedzielnik – dodatek miesięczny sierpień 2022 r.

Niedzielnik 2022.08.14