Ukraina

Najsłabsze ofiary wojny

Przewodniczący Episkopatu Austrii arcybiskup Franz Lackner, biskup Wilhelm Krautwaschl wraz z przedstawicielami krajowej Caritas Austrii spotkali się z uchodźcami wojennymi we Lwowie. Gości przywitała przed kościołem św. Jana Pawła II grupa romskich dzieci, mieszkających w parafialnych pomieszczeniach. Ks.Grzegorz Draus przedstawiał mieszkańców, podkreślając pochodzących z okupowanych terenów.

Delegaci z Austrii wraz z arcybiskupem lwowskim Mieczysławem Mokrzyckim dłuższy czas rozmawiali z uchodźcami. Arcybiskup Franz Lackner, powiedział: „Od początku wojny nasz Kościół jest z wami i staramy się okazać maksymalną pomoc. Cierpimy wraz z wami. Wojną sieje straszną niesprawiedliwość, cierpienie najsłabszych. Obecnie wśród was dzieci są symbolem okrutności wojny, gdyż z jej powodu musieliście udać się na wygnanie. Jednocześnie są znakiem nadziei i życia przezwyciężając tym wojenną śmierć”.
Podczas wizyty została przywieziona pomoc lwowskiej Caritas-Spes – paczki żywnościowe, które zostają rozdawane dla chodźcie mieszkających w innych ośrodkach czy domach, i przychodzących z prośbą o pomoc do Parafii.

Obecnie we Lwowie zaczyna brakować miejsc dla uchodźców gdyż szkoły, które wcześniej ich przyjmowały, przygotowywane są do nowego roku. Większość uchodźców nadal nie może powróci do swoich domów z powodu trwających działań wojennych. Romscy uchodźcy mają trudności znalezieniem miejsca. Parafia św. Jana Pawła II we Lwowie ukierunkowuje się na przyjmowanie osób najsłabszych dlatego na dziś większość mieszkańców Domu to Romowie i dzieci. Wszyscy pochodzą z obecnie okupowanych terenów lub znajdujących się w sferze działań wojennych lub nieustannie bombardowanego Charkowa. Wśród dzieci są też kilkumiesięczne, nawet urodzone już we Lwowie, w czasie wojennego wygnania.

 

ks. Grzegorz Draus

Parafia św. Jana Pawła II we Lwowie