Ukraina

Wiara w domu dla uchodźców.

Ciepłe, godne przyjęcie uchodźców w Parafii św.Jana Pawła II we Lwowie zaowocowało zainteresowaniem wiarą. Piętnaścioro dzieci, oprócz dwóch niemowląt większość w wieku od czterech do dwunastu lat, przyjęło jednego dnia sakrament Chrztu. Pochodzą z terenów okupowanych lub najbardziej niszczonych, jak Charków. Wśród nich większość to rodziny romskie, na przykład chrzest przyjęło sześcioro dzieci jednej rodziny, w wieku od roku do dwunastu lat. Ochrzczonym został też ósmy syn innej romskiej rodziny uchodźców, już urodzony we Lwowie, w Domu św. Jana Pawła II we Lwowie.  Kolejnych dwudziestu dorosłych i dzieci dojrzewa do przyjęcia chrztu.