Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 07.08.2022

Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą… Wierność i wytrwałość zapewnia dojście do domu Ojca. Mówi Pan Jezus: Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Nie możemy być ludźmi chwili, akcji, tymczasowości, okazjonalności. Nie – wytrwałość konieczna, aby posiąść Królestwo Boże.

W sobotę będziemy celebrować Nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej. Msza św. o godz. 2000 – nie ma mszy św. porannej.

Adoracja NS – od poniedziałku do piątku od 1700, wtedy jest spowiedź.

W tegoroczny odpust parafialny św. Rozalii powracamy do dobrej tradycji Parafialnego Festynu Rodzinnego, który dedykujemy Ukrainie. Dochód przeznaczymy na wsparcie parafii św. Jana Pawła II we Lwowie, której proboszczem jest polski kapłan – ks. Grzegorz Drauss. Od początku inwazji rosyjskiej, przyjmuje uchodźców ze Wschodu. Aktualnie gości, dużą grupę Romów z Doniecka dla których zamierza od września uruchomić elementarną szkołę. We wtorek na naszej stronie w zakładce Ukraina zamieścimy szereg relacji z tej parafii – zachęcamy, bowiem warto pomagać.

Jesteśmy spadkobiercami wartości przyświecających żołnierzom, którzy w okresie okupacji walczyli o wolność Ojczyzny. Naszym obowiązkiem jest przechowywanie pamięci o wydarzeniach i ludziach biorących w nich udział. Dlatego 15.08 w następny poniedziałek w Uroczystość Wniebowzięcia NMP będziemy wraz z władzami Gminy świętować tą rocznicę na mszy św.o godz. 1200 a następnie zostaną złożone znicze i wiązanki przy pomniku upamiętniającym to wydarzenie. Szczegóły za tydzień i gazecie Zagnańskiej.

Nastąpiła zmiana Gospodarza cmentarza. Od 1.08 jest nim p. Dariusz Życiński z Gruszki.

Kancelaria parafialna czynna w trybie wakacyjnym w poniedziałek i piątek od 1500 – 1630.

Bóg zapłać za troskę o kościół Rodzinom III gr.  z Jaworzy – Bóg zapłać za 220 zł. na potrzeby kościoła. W sobotę zapraszam IV gr. z Jaworzy.

Niedzielnik 2022.08.08