Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie – IV Niedziela Wielkanocna 25.04.2021 r.

Ogłoszenia duszpasterskie – IV Niedziela Wielkanocna 25.04.2021 r.

«Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce.. Cena miłości – oddać życie. My nie musimy składać takiej ofiary, ale jednak życie codzienne wymaga od nas poświęcenia, aby mogło przynieść owoce. Potrzeba zaprzeć się samego siebie, swoich racji, swojego interesu i wygodnictwa, aby życie miało sens. Jeżeli człowiek nie zrozumie, że to co kosztuje, szczególnie w ofierze z samego siebie, czyni nasze życie wartościowe i pełne, to wówczas będzie frustracja i wieczne niezadowolenie.

Przypominam, że dzisiaj po mszy św. o godz. 1600 wraz z Odnową w Duchu Świętym zapraszamy na wieczór uwielbienia i uzdrowienia. Proszę aby uczestniczyła młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania, pragniemy szczególnie młodych i ich rodziny objąć modlitwą.

Od poniedziałku do piątku od godz. 1600 codziennie, jest wystawiany Najświętszy Sakrament do osobistej adoracji – kapłan w tym czasie posługuje w konfesjonale.

W I sobotę m-ca adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 700.

Przypominam o wyrzucaniu do kontenerów przy cmentarzu tylko śmieci z grobów, których nie jesteśmy w stanie zabrać do domu. W przypadku podrzucania śmieci innych z poza cmentarza, będę obciążał sprawców kosztami wywozu śmieci. Taki fakt miał miejsce, zidentyfikowaliśmy sprawców, którzy podrzucili śmieci i podjąłem stosowne kroki.

Bóg zapłać Rodzinom I gr. z ul. Wrzosowej za troskę o kościół i ofiarę 145 zł.  W sobotę rano zapraszam II gr. z ul. Wrzosowej. Msza św. w int. I gr. w środę o godz. 1700.

Ks. Marek zaprasza kandydatów do bierzmowania wraz z rodzicami w następną niedzielę. Po mszy św. o godz. 1000 będzie spotkanie.

Z wspólnoty parafialnej odszedł: + Jerzy Moskal z Lekomina.

Niedzielnik 2021.04.25