Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie – III Niedziela Wielkanocna 18.04.2021 r.

Ogłoszenia duszpasterskie – III Niedziela Wielkanocna 18.04.2021 r.

I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Tajemnica zmartwychwstania Pańskiego, to ogrom Bożego Miłosierdzia. Dlatego kościół tak usilnie zachęca, aby w czasie wielkanocnym przystąpić do spowiedzi świętej. Módlmy się za tych naszych Parafian, a Waszych bliskich czy sąsiadów, aby otworzyli swoje serca na Boże przebaczenia w tym nakazanym przez kościół czasie.

Bóg zapłać Tym wszystkim, którzy się nie wstydzili świadectwa wiary i przyjmowali błogosławieństwo Chrystusa Eucharystycznego. Przekonany jestem, że Pan czynił wielkie rzeczy w Niedzielę Miłosierdzia. Galeria z tego wydarzenia znajduje się tutaj. Bóg zapłać Rycerzom Kolumba i Panom z grupy formacyjnej.

Od poniedziałku do piątku od godz. 1600 codziennie, jest wystawiany Najświętszy Sakrament do osobistej adoracji – kapłan w tym czasie posługuje w konfesjonale.

Bóg zapłać za Waszą hojność. Przedstawiciele sołectwa Zachełmie zebrali 6700 zł na rzecz p. Adama poszkodowanego pożarem.

W następną niedzielę po mszy św. o godz. 1600 wraz z Odnową w Duchu Świętym zapraszam na wieczór uwielbienia i uzdrowienia. Proszę aby uczestniczyła młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania, pragniemy szczególnie młodych i ich rodziny objąć modlitwą.

Od 1 kwietnia, zostaliśmy przez p. Wójta, decyzją Rady Gminy zobowiązani do ponoszenia kosztów wywozu śmieci z cmentarza, są to ogromne koszty, nie do udźwignięcia przez parafię – administratora cmentarza. Dlatego proszę bardzo, abyście ograniczyli zakupy wiązanek kwiatów na pogrzebach i okazjonalnych wizytach na grobach bliskich. Proszę przy okazji pogrzebów aby w ostateczności kupować jeden wieniec z żywych kwiatów. Nie kupujcie zatopionych w betonie sztucznych kwiatów, trzeba mieć na uwadze, czy można to zutylizować. W miarę możliwości zabierajcie śmieci z cmentarza do domu, bowiem każdy z nas płaci za wywóz wytworzonych śmieci, a przecież te które zabieracie z Waszych grobów, są przez Was wytworzone. Trzeba znacznie ograniczyć zakupy na groby. Będą dwa kontenery, obok których w niedługim czasie, po wyborze firmy, która będzie odbierała śmieci, ustawimy pojemniki do sortowania odpadów. Parę dni temu zamówiłem wywóz jednego kontenera i to jest koszt 1400 zł. a tych kontenerów w ciągu roku było wywożonych ponad 60. Zmuszony jestem po konsultacji z Radą Parafialną, podnieść nieznacznie cenę dzierżawy placu, przy każdym pochówku rodzina jest zobowiązana do opłat na bieżące funkcjonowanie cmentarza. Jeżeli okaże się, że mój apel nie odniesie skutku i będą wysokie koszty, wówczas konieczne będą kolejne podwyżki. Pamiętajmy, że po 20 latach zobowiązani jesteście do przedłużenia rezerwacji placu, jeżeli chcecie utrzymać grób rodzinny – wynika to  z Ustawy o cmentarzach. Proszę przede wszystkim ofiarujmy zmarłym modlitwę i msze św. za nich, to jest największy dar jaki możemy im ofiarować.

Bóg zapłać Rodz. III gr. z Os. Wrzosy za troskę o kościół i ofiarę 340 zł. W sobotę zapraszam I gr. z ul. Wrzosowej. Msza św. w int. III gr. w środę o godz. 17:00

Przypominam o trwającym Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań – komunikat Urzędu Gminy w Zagnańsku.

Informacja Caritas o Niepublicznym przedszkolu w Kajetanowie.

Z wspólnoty parafialnej odeszli: + Witold Starz ze Ścięgien, Paweł Najberg z Gruszki.

Niedzielnik 2021.04.18