Ważne komunikaty

Nowenna

PROGRAM NOWENNY

Wieczór UwielbieniaModlitwa za parafię
PoniedziałekModlitwa za dzieci
WtorekModlitwa za młodzież
ŚrodaModlitwa za małżonków i rodziny
CzwartekModlitwa za kapłanów
PiątekModlitwa za chorych i samotnych
SobotaModlitwa za duchowo zniewolonych
NiedzielaModlitwa za wychowawców, nauczycieli i dziadków
Poniedziałek 07.12Modlitwa za przełożonych wszelkich szczebli
Wtorek 08.12Uroczystość Niepokalanego Poczęcia – zawierzenie

Porządek

Poniedziałek – Piątek

1600 – adoracja Najświętszego Sakramentu

1630 – Nowenna połączona z modlitwą różańcową

1700 – Eucharystia.


Sobota

0700 – adoracja Najświętszego Sakramentu

0730 – Nowenna połączona z modlitwą różańcową

0800 – Eucharystia.


Niedziela

1600 – Eucharystia.

1700 – adoracja Najświętszego Sakramentu wraz z Nowenną połączona z modlitwą różańcową


08.12.2020

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Msze św.

12:00

Godzina Łaski

17:00

Dzieci

18:00

Msza św. wieczorna

Na wszystkich mszach świętych zawierzenie się Niepokalanie Poczętej Najświętszej Maryi Pannie.

Nowenna do Maryi Niepokalanej

Maryjo Niepokalana, sławię Twoje Niepokalane Poczęcie i uwielbiam Boga dziękując Mu, że Cię zachował od grzechu pierworodnego i grzechów osobistych. Uproś mi łaskę, abym za Twoim przykładem służył Bogu czystym sercem i nie obrażał Go żadnym dobrowolnym grzechem. Amen.

Pomódl się przynajmniej dziesiątkiem różańca.

Maryjo Niepokalana, sławię Twoje Niepokalane Poczęcie i uwielbiam Boga dziękując Mu, że Cię zachował od grzechu pierworodnego i grzechów osobistych. Uproś mi łaskę, abym za Twoim przykładem służył Bogu czystym sercem i nie obrażał Go żadnym dobrowolnym grzechem. Amen.

Pomódl się przynajmniej dziesiątkiem różańca.

Maryjo Niepokalana, Ty kierowałaś ku Bogu wszystkie poruszenia swego Serca i służyłaś Mu wiernie całym życiem. Uproś mi gorącą i niepodzielną miłość do Jezusa, Twojego Syna, a naszego Pana i Mistrza. Amen.

Pomódl się przynajmniej dziesiątkiem różańca.

Maryjo Niepokalana, Twoja dziewicza czystość i piękno zachwyciły Trójcę Przenajświętszą, której byłaś dziełem. Uproś mi czystość duszy i ciała, abym mógł podobać się Bogu i przynosić Mu uwielbienie. Amen.

Pomódl się przynajmniej dziesiątkiem różańca.

Maryjo Niepokalana, ten wzniosły przywilej przygotował Cię na Matkę Syna Bożego, Króla nieba i ziemi. Ty jednak pozostałaś ubogą służebnicą nie tylko Boga, ale i ludzi. Przyczyń się za mną, abym nie szukał bogactwa tego świata, lecz stał się ubogi duchem i otrzymał królestwo, które Twój Syn obiecał ubogim. Amen.

Pomódl się przynajmniej dziesiątkiem różańca.

Maryjo Niepokalana, ten wzniosły przywilej przygotował Cię na Matkę Syna Bożego, Króla nieba i ziemi. Ty jednak pozostałaś ubogą służebnicą nie tylko Boga, ale i ludzi. Przyczyń się za mną, abym nie szukał bogactwa tego świata, lecz stał się ubogi duchem i otrzymał królestwo, które Twój Syn obiecał ubogim. Amen.

Pomódl się przynajmniej dziesiątkiem różańca.

Maryjo Niepokalana, Ty zachowywałaś wszystkie słowa Twego Syna Jezusa w swoim najsłodszym Sercu i rozważałaś je. Pomóż mi, abym w moim sercu nieustannie rozważał tajemnice życia Chrystusa i gorliwie Mu służył. Amen.

Pomódl się przynajmniej dziesiątkiem różańca.

Maryjo Niepokalana, Ty zachowywałaś wszystkie słowa Twego Syna Jezusa w swoim najsłodszym Sercu i rozważałaś je. Pomóż mi, abym w moim sercu nieustannie rozważał tajemnice życia Chrystusa i gorliwie Mu służył. Amen.

Pomódl się przynajmniej dziesiątkiem różańca.

Maryjo Niepokalana, Ty wszystko odnosiłaś do Boga, uwielbiałaś Go i za wszystko składałaś Mu dziękczynienie. Naucz mnie wdzięczności za niezliczone dobrodziejstwa, jakimi mnie Bóg obdarza. Amen.

Maryjo Niepokalana, Różo Mistyczna płonąca ogniem najwyższej miłości ku Bogu, u stóp krzyża stałaś się naszą najczulszą Matką. Spraw, aby i moja miłość obejmowała całą rodzinę ludzką i przyczyniała się do jej zbawienia. Amen.

Pomódl się przynajmniej dziesiątkiem różańca.

Zachwycony blaskiem Twej piękności garnę się w Twoje objęcia, Niepokalana Matko Jezusa i nasza Matko, Maryjo, ufny, że w Twym najmiłościwszym Sercu znajdę spełnienie moich pragnień. Podziwiam i wielbię niezrównane bogactwo wspaniałych przywilejów, którymi Bóg darzył Cię od pierwszej chwili Twego poczęcia aż do dnia, w którym wziął Cię do nieba i ukoronował na Królowę wszechświata. Czysta Krynico wiary, racz oświecić mój umysł blaskiem wiekuistych prawd. Wonna lilio wszelkiej świętości, pociągnij Twym niebiańskim aromatem moje serce.
Pogromicielko piekła i szatana, tchnij we mnie głęboką odrazę do grzechu, który odwraca mnie od Boga.
Umiłowana przez Boga, pochyl się troskliwie nad zranionym światem, przywołaj zbłąkanych, otrzyj łzy płaczących, pociesz biednych i samotnych, ochraniaj młodzież, a wszystkich ludzi naucz dobroci. Niech wszyscy zrozumieją, że są braćmi i niech nad światem rozbłyśnie słońce powszechnego i prawdziwego pokoju.
Maryjo Niepokalana, najlepsza Matko i nasza Patronko, przyjmij moje korne modlitwy i uproś mi, abym kiedyś w niebie mógł powtarzać przed Twoim tronem hymn, który wyśpiewałaś na ziemi: „Wielbij, duszo moja, Pana, bo wielki jest i święte Imię Jego”. Amen.

AKT ODDANIA RODZINY MATCE BOŻEJ

Zwycięska Pani Jasnogórska, Matko Kościoła i Królowo Polski! Oto dziś staje przed Tobą nasza rodzina. Pragniemy całkowicie oddać się Tobie w macierzyńską niewolę miłości. Oddajemy Ci po wszystkie czasy całą rodzinę naszą (można wymienić imiona), nasz dom i wszystko, co posiadamy. Oddajemy wszystkie osobiste i rodzinne sprawy. Chcemy, Matko Boga i nasza, na zawsze pozostać Twoją własnością. Przyjmij nas i oddaj Jezusowi Chrystusowi.
Strzeż odtąd, prosimy Cię, Matko, świętości naszego rodzinnego ogniska. Nie pozwól, abyśmy znieważali go grzechem. Pomóż wiernie wypełniać obowiązki płynące z sakramentu małżeństwa. Zachowaj nasze dzieci od wszelkich nieszczęść; spraw, niech wyrastają na dobrych synów i wierne córki Kościoła i Ojczyzny. Okaż się im Matką w dniach prób i doświadczeń.
Broń nasz dom rodzinny od wszelkiego zła. Pogłębiaj w nas wiarę w Boga i miłość wzajemną. Pogłębiaj życie chrześcijańskie, upraszaj nam szczęście i pokój. Matko Chrystusowa, przyjmij to nasze oddanie za Kościół święty w Ojczyźnie naszej i na całym świecie, za jego wolność i rozwój, a szczególnie za świętość rodzin. Racz posługiwać się nami, aby wszystkie rodziny nasze należały do Ciebie, a przez Ciebie do Twego Syna. Amen.

 

POMÓŻ, NAM MATKO!
– w pełni uczestniczyć we Mszy św., stając wraz z Tobą pod krzyżem Chrystusa – w każdą niedzielę i święto, i jak najczęściej,
– codziennie rano i wieczorem zwracać się w modlitwie do Twego Syna Jezusa Chrystusa przez Twoje pośrednictwo,
– zachowywać Boże prawo w pożyciu małżeńskim; bronić poczętego życia w rodzinach naszego środowiska, okazując sąsiadom życzliwość i pomoc,
– nigdy nie nadużywać alkoholu i nikogo do picia nie zmuszać.
Pomóż nam, Matko, dobrze wychować dzieci. Uczyń naszą rodzinę Bogiem silną. W tej intencji każdego dnia chcemy modlić się wspólnie, odmawiając co najmniej jedną tajemnicę różańca.

 

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ W INTENCJI RODZIN

Maryjo, Dziewico Niepokalana, z wielką ufnością przychodzę do Ciebie, która jesteś tak żywo obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Ty, która nosiłaś w swoim dziewiczym łonie Zbawiciela świata, przyjmij hołd czci i miłości, który Ci składam, dziękując za Twą opiekę i wyjednane łaski Bożego miłosierdzia. Twój nazaretański Dom był miejscem życia dla Jezusa Chrystusa, Syna Ojca Przedwiecznego, dla Ciebie i świętego Józefa.
Matko Syna Bożego i wszystkich odkupionych, wyjednaj tę łaskę u Pana, by wszystkie rodziny chrześcijańskie kształtowały swoje życie według niezmiennych praw Bożych, a czerpiąc natchnienie z przykładu Jezusa, Twoich cnót i świętego Józefa trwały we wzajemnej miłości i rozwijały swe życie ku większej chwale Bożej i dla osobistego dobra.
Niech od Jezusa, Twego Syna, wszystkie dzieci i młodzież uczą się posłuszeństwa, miłości i pracowitości.
Od Ciebie, o Maryjo, niech wszystkie dziewczęta i kobiety czerpią ducha pokory, ofiary i trwają w wierności dla swego powołania.
Od świętego Józefa, Twego dziewiczego Oblubieńca, niech każdy chłopiec i dorosły mężczyzna uczy się wierności dla woli Bożej i wobec własnej rodziny, poszanowania godności kobiety i własnej, uczciwości i pracowitości w codziennym wykonywaniu swoich obowiązków. Amen.

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, któraś otrzymała posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż Hufcom Niebieskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła.
Któż jak Bóg! Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas, strzeżcie nas.
O Matko Boska, ześlij Aniołów świętych, aby nas bronili i oddalili od nas okrutnego nieprzyjaciela. Amen.
Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, przeciw złości i zasadzkom czarta bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty, Książę Wojska Niebieskiego, mocą Bożą szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz błąkają się po świecie, strąć do piekła. Amen.
Maryjo, Królowo niebios, Matko i Władczyni ludzi, która z Bożego rozkazu i Bożą mocą miażdżysz głowę szatana; posłuszni Twemu macierzyńskiemu wezwaniu przychodzimy do Ciebie, abyś obdarzyła nas łaskami i cudami swej dobroci. Wysłuchaj modlitwy Twoich strapionych dzieci.

Maryjo, jaśniejąca blaskiem raju, światłością wiary rozprosz mroki błędu; wonią nadziei orzeźwiaj znużone dusze; płomieniem miłości ożyw serca ludzkie. Bądź nam pociechą w troskach, osłoną w niebezpieczeństwach, pomocą w walkach. Spraw, abyśmy kochali Jezusa, odmawiali różaniec, krzewili miłość ku Tobie, starali się żyć w łasce, aby zasłużyć na radości nieba.
Maryjo, która bardziej niż ktokolwiek z ludzi zostałaś powierzona opiece Ducha Świętego, dopomóż Kościołowi Twojego Syna wytrwać w takim samym zawierzeniu, aby wszystkim mógł udzielać niewypowiedzianych darów odkupienia i uświęcenia dla wolności całego stworzenia. O Matko ludzi i narodów, Ty znasz wszystkie ich cierpienia i wszystkie nadzieje. Twoje macierzyńskie serce odczuwa wszelkie, wstrząsające światem, zmagania dobra ze złem, światła z ciemnością; przyjmij nasze wołanie, które w Duchu Świętym wznosimy wprost ku Twemu Sercu i ogarnij miłością Matki i Służebnicy Pańskiej tych, którzy tego najbardziej oczekują, a zarazem tych, których zawierzenia Ty sama szczególnie oczekujesz. Weź w swoją macierzyńską opiekę całą rodzinę ludzką, którą z serdeczną czułością Tobie, Matko, powierzamy. Niech dla wszystkich nadejdzie czas pokoju i wolności, czas prawdy, sprawiedliwości i nadziei. Amen.
Św. Jan Paweł II