Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 22.11.2020

Ogłoszenia duszpasterskie Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 22.11.2020

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Królowanie Chrystusa objawia się w Jego władzy. Władzy sądu. W  czasie którego jednemu powie: pójdź błogosławiony a drugiemu idź precz przeklęty. Bowiem wiara bez uczynków jest martwa. Jednak doświadczamy słabej woli, zwykłego lenistwa, uprzedzeń i innych reakcji osobistych, które nas blokują aby czynić dobro, które jest drogą do Chrystusowego królestwa. Dlatego potrzeba nam osobistych relacji z Chrystusem Królem, aby od Niego przyjąć wrażliwość spojrzenia, otwartość dłoni, moc do działania. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.

Zapraszam na codzienną Adorację N. S. od godz. 1600. Doświadczamy jak dramatyczne są te czasy, nie tylko w wymiarze pandemii, ale przede wszystkim w odrzuceniu Bożej miłości. Pamiętajmy, że w trakcie adoracji posługujemy w konfesjonale. Proszę starajmy się duchowo przeżyć ten wyjątkowy i zarazem trudny czas. Trwajmy na modlitwie!!!

W najbliższą niedzielę po mszy św. o godz. 1600 co miesięczne Uwielbienie i modlitwa uzdrowienia.

Stosujmy się do rozporządzeń organów państwowych z 7 listopada które określiły liczbę uczestników zgromadzeń 1 os./15 m2. W naszym kościele może uczestniczyć w nabożeństwach – 64 osoby. Proszę pamiętajmy o maseczkach i dystansie.

Bóg zapłać VI gr. z Lekomina i Widokowej za troskę o kościół i ofiarę 240 zł. W sobotę zapraszam I gr. Rodzin   z Zachełmia.

Bóg zapłać za Waszą ofiarność na tacę i konto parafialne. Pamiętajmy o koniecznej ofiarności na utrzymanie kościoła i obowiązku sumienia.

Kancelaria parafialna czynna w poniedziałek, środę, piątek 1500 – 1600.

Proszę sprawdźcie ważność rezerwacji miejsc pochówku Waszych bliskich zmarłych. Przypominam, że według prawa o cmentarzach po 20 latach należy przedłużyć rezerwację, jej brak skutkuje likwidacją grobu.

W tym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszła + Kazimiera Białek.

Niedzielnik 2020.11.22