Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie XXVI Niedziela zwykła 04.10.2020

Ogłoszenia duszpasterskie XXVI Niedziela zwykła 04.10.2020

O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Na koniec, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym – to bierzcie pod rozwagę. Taka jest droga wiary, zaufanie Panu. Czyż dzisiaj nie jest to wielkie wołanie Boga: Moje dziecko zaufaj mi. Nie bądź jak ci którzy zdeptali winnicę Pańską. Bowiem Pan mój Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni, i zasadził w niej szlachetną winorośl; by nie przynosiła cierpkich owoców odstępstwa od przykazań – drogi Bożej, ale słodkie owoce miłości i wierności. Zaufaj Panu a On sam będzie działał.

Podejmę drogę zmiany życia, bo On uniżył siebie abyś Ty w Nim odnalazł swoja wielkość.

Dzisiaj spotkanie Rodziców, którzy pragną by ich dzieci z kl. III przystąpiły do I komunii św.  po mszy św. o godz. 1000.

Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku od 1600. Wówczas również spowiedź.

Rozpoczęliśmy październikowe nabożeństwa różańcowe od godz. 1630 – szczególnie zapraszamy dzieci przygotowujące się do I Komunii św. otrzymają one uroczyście poświęcone różańce w środę we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej oraz młodzież przystępującą do bierzmowania. W niedzielę o godz. 1530

Zapraszam kandydatów do bierzmowania w środę po mszy św. na godz. 1800 do Domu Parafialnego oraz w następną niedzielę po mszy św. o godz. o 1600 w kościele. Nowych kandydatów z ósmych klas wraz z Rodzicami zapraszamy na spotkanie w następną niedzielę po mszy św. o godz. 1000.

Ksiądz Marek zaprasza ministrantów i kandydatów na zbiórkę ministrancką w sobotę na godz. 1000 do kościoła.

W czwartek po mszy św, o godz. 1700 zapraszam grupę męską na kolejne spotkanie formacyjne.

Bóg zapłać rodzinom ze Ścięgien: V gr. za troskę o kościół. Msza św. za te Rodziny w najbliższą środę na mszy św. do M.B.N.P. W sobotę zapraszam VI gr. do sprzątania kościoła. Proszę sprawdzić godz. mszy św. bowiem są lekkie przesunięcia czasowe. Proszę pamiętać o konieczności z wyprzedzeniem miesięcznym, podania intencji, jeżeli nie jest zapisana, tylko zarezerwowana.

Kancelaria parafialna ze względu na remont plebani jest nadal nieczynna. W pilnych sprawach proszę umawiać się telefonicznie.

Niedzielnik 2020.10.04