Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie XXVI Niedziela zwykła 27.09.2020

Ogłoszenia duszpasterskie XXVI Niedziela zwykła 27.09.2020

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, na swoją miłość, która trwa od wieków. Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu ze względu na dobroć Twą, Panie. Tak modli się dzisiaj Psalmista. Historia wielu uświadamia nam, że Pan Bóg nie zapamiętuje się w sporze z nami, ale miły Mu jest każdy, kto porzucił drogę grzechu – niewierności. Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego – mówi dzisiaj Jezus. Dlaczego tak jest, bowiem człowiek, który doświadczył dna ludzkiej nędzy, osamotnienia, odrzucenia i zdeptania w sobie godności, jest w stanie otworzyć się na ogrom Bożego miłosierdzia. Miłosierdzia wypowiedzianego w osobie Jezusa Chrystusa, który, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, by na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. Bóg stał się jednym z nas, co więcej stał się wyrzutkiem zdeptanym przez człowieka, aby nas przyciągnąć do Ojca. Gdy zobaczymy siebie w Nim, to wówczas, chociaż mówiliśmy później, nie teraz, przyjdzie czas, że podejmę drogę zmiany życia, bo On uniżył siebie abyś Ty w Nim odnalazł swoja wielkość.

Przypominam, że dzisiaj po mszy św. o godz. 1600 będzie modlitwa uwielbienia i uzdrowienia.

Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do środy od godz. 1700 a od czwartku do piątku od 1600. Wówczas również spowiedź.

Bóg zapłać rodzinom ze Ścięgien: III gr. za ofiarę 260 zł i IV gr. za ofiarę 120 zł na kościół. Msza św. za te Rodziny w najbliższą środę na mszy św. do M.B.N.P. W sobotę zapraszam V gr. do sprzątania kościoła.

W tym tygodniu wypadają:

I Czwartek – modlitwa za kapłanów o nowe powołania do Krwi Chrystusa.

I Piątek – spowiedź pierwszych piątków (zapraszam codziennie). Do chorych ksiądz uda się od godz. 1000 na jednoznaczne zaproszenie rodziny.

I Sobota – adoracja od godz. 700 nabożeństwa wynagradzające Sercu N.M.P.

Od czwartku rozpoczynamy październikowe nabożeństwa różańcowe od godz. 1630 – szczególnie zapraszamy dzieci przygotowujące się do  I Komunii św. i młodzież przystępującą do bierzmowania.

Ksiądz Marek zaprasza ministrantów i kandydatów na zbiórkę ministrancką w sobotę na godz. 1000 do kościoła.

Spotkanie Rodziców, którzy pragną by ich dzieci z kl. III przystąpiły do I komunii św. w następną niedzielę po mszy św. o godz. 1000.

Proszę sprawdzić godz. mszy św. bowiem są lekkie przesunięcia czasowe. Proszę pamiętać o konieczności z wyprzedzeniem miesięcznym, podania intencji, jeżeli nie jest zapisana, tylko zarezerwowana.

Kancelaria parafialna ze względu na remont plebani jest nadal nieczynna. W pilnych sprawach proszę umawiać się telefonicznie.

Niedzielnik 2020.09.27