Ważne komunikaty

Życzenia Wielkanocne

Odkupił swe owce Baranek bez skazy, Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy. Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

Drodzy Parafianie, szczególnie Wy, którym doświadczenie tych dni, uniemożliwiło przyjazd do rodzinnych domów. Pragniemy złożyć Wam pełne mocy wielkanocne życzenia, wypływające z tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego. Ten, który zna ludzką historię, mówi dzisiaj do nas „Nie lękajcie się, Jam zwyciężył świat”. Niech poranek Wielkanocy przynosi otuchę mocy Boga a zarazem będzie wezwaniem, aby na Nim budować swoje życie. Radosnego Alleluja

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, A miejscem spotkania będzie Galilea.