Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 19.04.2020 r.

Ogłoszenia duszpasterskie 19.04.2020 r.

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam, gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» Trudny czas, który przeżywamy, skłania nas do tego, abyśmy zamykali drzwi i niekiedy żyli w strachu – bowiem niewidzialny wróg się czai i nie wiadomo skąd i od kogo może do nas przyjść. Dlatego tym bardziej wybrzmiewa Chrystusowe: Nie lękajcie się

Pan Jezus powiedział, do św. Faustyny, że w tym dniu otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat (Dz. 699). Dzisiaj przeżywając Niedzielę Miłosierdzia Bożego, pragniemy prosić Miłosiernego Pana, aby pochylił się nad nami i naszym lękiem a my, byśmy w wierze Jemu wyznali: Jezu ufam Tobie. On chce do nas wyjść, aby nas i nasze rodziny objąć swoim błogosławieństwem. Zmartwychwstały Pan w Najświętszym Sakramencie w posłudze kapłanów i asyście Rycerzy Kolumba i Panów z męskiej grupy, przejedzie przez naszą parafię według takiej trasy:

1 Ksiądz – 1410 Barcza, 1420 Lekomin, 1430 Ścięgna – wzdłuż drogi wojewódzkiej przy torach, 1440 Chrusty wzdłuż drogi wojewódzkiej przy torach, 1445 Turystyczna, 1500 Wrzosowa, Oś. Wrzosy 1510 – (najpierw do nr 36, potem do nr 20, następnie od nr 6 w kier. Belna) Belno 1525– od nr 151 do 5, 1540 Zachełmie.

2 Ksiądz – 1410 – Spokojna, Pogodna, Chełmowa, Św. Jana Pawła II, 1430 – Chrusty od nr 28 A i dalej Małe Chrusty i dalej Chrusty do Laskowej, 1450  Ścięgna od nr 22A, 1510 – Gruszka od nr 10 po drodze wjazd na Widokową),1525 – Jaworze z Uroczą. Stoimy na swoich posesjach, ksiądz przejeżdżając wzdłuż posesji błogosławi mieszkańców i domostwa Najświętszym Sakramentem. Nie kontaktujemy się z innymi. Zachowujemy zasady bezpieczeństwa.

Jeżeli nie możesz przyjść na zgromadzenia liturgiczne ze względu na bezpieczeństwo, to proszę włącz transmisje z naszego kościoła, pomóż innym, by również mogli włączyć się w modlitwę parafii i trwajmy na modlitwie!!! Sercem i postawą bądź wtedy w kościele. Ponadto codziennie wieczorem o godz. 2030 spotkajmy się duchowo na modlitwie różańcowej.

Nasz kościół jest otwarty w niedziele od 730 do 1730 w tygodniu od 900 do 1800 – codziennie można się osobiście pomodlić w krużganku – kościół jest monitorowany, a od godz. 1600 codziennie, jest wystawiany Najświętszy Sakrament do osobistej adoracji – kapłan w tym czasie posługuje w konfesjonale. Stosujmy się do rozporządzeń organów państwowych z 16.04 kwietnia br., które określiły liczbę uczestników zgromadzeń 1 os./15 m2. W naszym kościele mogą uczestniczyć w nabożeństwach od 20.04. 64 osoby. Obowiązuje dyspensa ks. Biskupa do odwołania, odnośnie nieponoszenia winy za brak uczestnictwa w tym okresie we mszy św.

Proszę pamiętajmy o sobie wzajemnie, starszych rodzicach, bliskich i sąsiadach. Niewątpliwie tj. czas przebaczenia i darowania win. Wielkanoc jest to niezwykły czas łaski. Dzwońmy do siebie, aby nikt nie został w tych dniach samotny. Bóg zapłać Wszystkim, którzy rozumieją trudną sytuację związaną z niemożliwością złożenia ofiary na kościół i spełniają obowiązek sumienia poprzez wpłatę na konto parafii czy organizując zbiórkę.

W piątek 24.04 na godz. 2000 zapraszam na wieczór uwielbienia i modlitwę o uzdrowienie duszy i ciała. Zakończymy nabożeństwo o godz. 2137

Niedzielnik 2020.04.19