Tradycja/Kultura/Wiara

Zagnańskie obchody 156. rocznicy wybuchu powstania styczniowego

Niedzielnik – dodatek nr 1.2019

Zagnańskie obchody 156. rocznicy wybuchu powstania styczniowego

Tradycje powstań, ich bohaterowie, epizody weszły na trwałe do polskiej świadomości na-rodowej. Wspomnienie walk z lat 1863 – 1864, „boju bez broni”, wzmacnia pamięć o patriotycznej ofiarności i determinacji narodu polskiego.
Parafialne spotkania z historią i tradycją to zaproponowany przez Radę Parafialną cykl, którego celem będzie popularyzowanie wiedzy o naszej wspólnocie – powiedział proboszcz parafii ks. Andrzej Drapała, witając uczestników.
20 stycznia w nowo oddanej sali w podziemiach kościoła pw. św. Rozalii i św. Marcina w Zagnańsku odbyła się prelekcja, której tematem był „Zagnański epizod w powstaniu styczniowym”. Prowadzący pan Roman Piskulak przybliżył zebranym fakty dotyczące tego wielkiego zrywu narodowego, wskazując jednocześnie związki Zagnańska z tak ważnymi wydarzeniami. Podkreślił, że opisy zawarte w podręcznikach i naukowych opracowaniach zawsze wypływają z tego, co było bliskie naszym przodkom, doświadczeń i splotu okoliczności, które tworzyły ich życie.
Wprawdzie w Zagnańsku nie rozegrała się żadna bitwa, jednak część mieszkańców brała czynny udział w walkach, zaopatrując oddziały w żywność i broń, organizując pocztę powstańczą i wywiad. Informacje na ten temat są między innymi we wspomnieniach rodziny Wójcickich z Zagnańska – Chrustów: „Pracy poświęcali się gorliwie, mając przykład i zachętę od miejscowego proboszcza, który był jedynym w owe czasy świecznikiem parafii”.
Z dostępnej literatury i źródeł archiwalnych wynika, że przez oddziały – głównie Jana Rudowskiego, Dionizego Czachowskiego – przewinęło się wielu mieszkańców dawnej gminy Samsonów.
10 czerwca 1863 r. oddział Dionizego Czachowskiego stoczył bitwę pod Bobrzą i wycofując się na wschód, walczył w rejonie Ćmińska, Tumlina i Samsonowa. O godzinie pierwszej (po północy) powstańcy dotarli w rejon kościoła parafialnego w Zagnańsku i tutaj oddali pod opiekę miejscowej ludności swoich rannych. Gospodarze nie tylko ich przyjęli, „ale jeszcze
z rozrzewnieniem i łzami, całując ręce Czachowskiego, dziękowali mu za położone w nich zaufa-nie”- wspominał Antoni Drążkiewicz. O tym wydarzeniu i innych faktach oraz miejscach upamiętniających omawiany okres, słuchacze mogli się dowiedzieć, oglądając fotografie i przygotowane eksponaty.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Pułk Żuawów Śmierci” z Buska – Zdroju – pan Waldemar Pasternak z córką Aleksandrą, która zaprezentowała się w mundurze powstańca z pełnym uzbrojeniem. Pan Stanisław Białek udostępnił swoje zbiory, m.in. szablę z wygrawerowaną datą 1863 r. – odnalezioną w okolicach Szydłowca, numizmaty, medale i kopie dokumentów z omawianego okresu. Prowadzący spotkanie R. Piskulak przedstawił także historię i zdjęcia chorągwi z okresu przedpowstaniowego przechowywanej w tutejszej świątyni.
Pragnąc uczcić pamięć powstańców, uczestnicy zapalili znicze na ich mogiłach, które znajdują się na miejscowym cmentarzu.

Organizatorzy
Rada Parafialna