Tradycja/Kultura/Wiara

Jan Paweł II w naszej wspólnocie parafialnej

Niedzielnik – dodatek nr 2.2019

Zagnańsk uczcił świętego Jana Pawła II

Papież Jan Paweł II pozostawił ważny i trwały ślad w sercu każdego Polaka. W naszej Małej Ojczyźnie – Gminie Zagnańsk także czujemy obecność Ojca Świętego.
Myślą przewodnią parafialnego spotkania z historią i tradycją, które odbyło się 31marca 2019 r. w sali w podziemiach kościoła pw. św. Rozalii i św. Marcina w Zagnańsku,  było hasło: „Jan Paweł II w naszej wspólnocie”.

Ksiądz proboszcz Andrzej Drapała przypomniał wszystkim, że od dwóch lat w  parafialnej rodzinie obecny jest Ojciec Święty w postaci relikwii krwi. Uroczystość wprowadzenia  odbyła się 3 września 2017 r. „Przybywa dziś do Was nowy mieszkaniec. Do tej ludności, która mieszka w Zagnańsku przybywa Święty Jan Paweł II”. Mówicie: „Kochamy Cię, św. Janie Pawle II”. Dziś on zamieszkał wśród was. Zastanówcie się, jaka powinna być Wasza postawa, co powinniście czynić każdego dnia”-  mówił do wiernych w tym dniu ksiądz biskup diecezji sosnowieckiej Piotr Skucha, który odprawił Mszę świętą.

Prowadzący spotkanie  p. Roman Piskulak  przedstawił uczestnikom miejsca upamiętniające naszego wielkiego Rodaka w parafii i gminie Zagnańsk. Są to, m.in. ustawiony na zachodnim zboczu góry Chełm modrzewiowy krzyż ufundowany w rocznicę śmierci Jana Pawłą II przez pracowników Nadleśnictwa Zagnańsk, tablica w kościele pw. św. Rozalii i św. Marcina w Zagnańsku związana z kanonizacją Ojca Świętego – poświęcona  26 kwietnia 2014 r. oraz chorągiew – dar dziękczynny, przekazany do kościoła przez rodzinę Państwa Grudzieckich. W 2011 roku, aby uczcić wyniesienie na ołtarze Jana Pawła II – jako żywe pomniki beatyfikacji – posadzono pięć jodeł przy szkołach na terenie gminy Zagnańsk i przy kościele w Tumlinie. Pamiątkowe drzewa rosną także przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zagnańsku – Chrustach oraz w pobliżu dębu Bartka. Szkoła w Samsonowie nosi imię Jana Pawła II, a figury  upamiętniające  postać naszego wielkiego Rodaka, stoją przy świątyniach w Tumlinie i Samsonowie – Piechotnych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że 22 czerwca 1983 roku podczas pobytu w Krakowie Papież Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny pod budowę punktu katechetycznego i kaplicy w Zagnańsku. Prace  budowlane rozpoczęto latem 1984 roku. Dwanaście lat później ks. biskup Kazimierz Ryczan erygował parafię pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Zagnańsku.

Pierwszą pielgrzymkę Ojca Świętego  do ojczyzny  upamiętnia napis znajdujący się  wewnątrz nowej części kościoła pw. św. Rozalii i św. Marcina przy bocznym wejściu
od strony południowej: Rok Pański 1979 – pierwszy z narodu polskiego Papież Jan Paweł II odwiedza swoją Ojczyznę. W tymże roku posługę biskupią w Diecezji Kieleckiej pełnią: ordynariusz Bp dr Jan Jaroszewicz, sufragani: Bp dr Edward Materski, Bp dr Jan Gurda.  Jako znak wdzięczności Bogu i pamięci tych wydarzeń rodzina parafialna Zagnańska na czele ze swoimi duszpasterzami  funduje nową polichromię Kościoła (…)”.

W trakcie spotkania podkreślono fakt, że Ojciec Święty inspiruje artystów. Świadectwo takiego wpływu na twórczość  przedstawili mieszkańcy naszej wspólnoty – p. Elżbieta Gacek i p. Andrzej Piskulak, którzy czytali swoje utwory poetyckie. Zaprezentowano również wiersze państwa Zuzanny i Norberta Samulaków oraz śp. Celiny Ślefarskiej opublikowane w antologii poetów świętokrzyskich pt. „Zostałeś w nas Ojcze Święty”. Oddaniem hołdu naszemu Papieżowi są rzeźby i  płaskorzeźby wykonane przez p. Krzysztofa Wesołowskiego. Jest to kolejny przykład, jak postać Jana Pawła II zjednoczyła twórców dedykujących swoje dzieła Wielkiemu Polakowi. Nie zabrakło też osobistych  przemyśleń i doświadczeń, o których w niezwykle wzruszający sposób opowiadały p. Danuta Garecka i p. Grażyna Grudziecka.

Spotkanie uświetniła wystawa przygotowana przez p. Stanisława Białka, który zaprezentował kolekcję numizmatów oraz zbiory filatelistyczne ukazujące cały 27 – letni pontyfikat
i najważniejsze wydarzenia, takie jak: beatyfikacja i kanonizacja Ojca Świętego.

2 kwietnia o godzinie 20.00 rozpoczęła się odprawiona pod przewodnictwem ks. proboszcza Andrzeja Drapały Msza święta. Po Eucharystii z pochodniami w dłoniach, w asyście Rycerzy Kolumba, odbyła się procesja pod Krzyż Papieski na górę Chełm. Trasę zabezpieczali druhowie z OSP w Zagnańsku Chrustach.  Tam zebrani wysłuchali fragmentu homilii wygłoszonej przez Jana Pawła II podczas ostatniej pielgrzymki do Polski w 2002 roku. Po modlitwie, oddając hołd wielkiemu Polakowi, wiązankę złożyli zagnańscy leśnicy
p. Marek Miazga – nadleśniczy i leśniczy p. Marek Lenartowicz. Swoje wiersze dedykowane Papieżowi czytała pani Elżbieta Gacek. Po powrocie do świątyni wierni o godzinie 21.37 odmówili Apel Jasnogórski i ucałowali relikwię kropli krwi św. Jana Pawła II. Oba wydarzenia połączyły parafialną wspólnotę w przeżywaniu 14. rocznicy śmierci naszego Papieża.

 

Roman Piskulak