Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 3 września 2017r.

         Ogłoszenia duszpasterskie XX Niedziela zwykła 03.09.2017 r.

Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Prorok Jeremiasz z żarliwością wyznaje prawdę o swojej relacji z Bogiem: uwiodłeś mnie, ujarzmiłeś mnie, przemogłeś. W sercu proroka rodziło się całkowite podporządkowanie Bogu, chociaż  to nie była łatwa droga, której nie mógł zrozumieć Piotr. Droga jest jedna, o czym mówi Pan  w Ewangelii: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje… Przychodzi do nas w znaku relikwii Krwi, ten który pozwolił się uwieść Bogu i poszedł drogą krzyża do końca, aż do wyznania „pozwólcie mi odejść”. Pragniemy wołać za wstawiennictwem św. Jana Pawła II w licznych naszych sprawach, ale nade wszystko trzeba nam patrzeć na wzór Jego życia w którym nie poszedł za światem, nie wziął przykładu ze świata ale do końca oddał siebie Bogu przez Maryję „cały Twój”.

 

Przeżywamy dzisiaj wielką Uroczystość zainstalowania w kościele, Relikwii Krwi św. Jana Pawła II. Ksiądz Biskup Ordynariusz wyraził zgodę, aby boczny ołtarz dedykować św. Janowi Pawłowi II. Już w tym momencie wyrażam ogromną wdzięczność, że tej uroczystości będzie przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Biskup Piotr Skucha. Po sumie zapraszam, w imieniu Organizatorów na VIII Parafialny Festyn Rodzinny. Nie będzie mszy św. popołudniowej o godz. 16.00

 

Dzisiaj o godz. 12.00 zostaną poświęcone tornistry i przybory szkolne dzieci klas I i O. Tym samym rozpoczniemy nowy rok szkolny i katechetyczny.

W dniu jutrzejszym obchodzimy święto Patronalne naszej parafii: św. Rozalii. Msze św. o godz. 08.00, 10.00, 12.00 i 18.00. Jak zapowiadałem kazania odpustowe będzie głosił  ks. dr Sławomir Płusa, profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu i Przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym. Serdecznie zapraszam.

Bóg zapłać VI Grupie z Belna za przygotowanie Kościoła do dzisiejszej Uroczystości i ofiarę w kwocie 220 zł i VII z Belna i ofiarę w kwocie 260 zł. Msza św. w intencji Rodzin tych grup będzie 10 września o godz. 08.00. Pozostałym osobom i grupom podziękuję za tydzień na podsumowanie tych wydarzeń. Zapraszam kolejne Rodziny z Belna.

Kancelaria parafialna będzie czynna do odwołania w poniedziałki, środy  i piątki w godz. 16:00 – 17:30

Niedzielnik 04.09.2017