Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie XXXIII Niedziela zwykła – 19.11.2023

Niewiastę dzielną kto znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Jan Paweł II zapisał w encyklice „Mulieris dignitatem: nasze czasy oczekują na objawienie się owego „geniuszu” kobiety, który zabezpieczy wrażliwość na człowieka w każdej sytuacji: dlatego, że jest człowiekiem! I dlatego, że „największa jest miłość” (1 Kor 13,13). Dzielność niewiasty rodzi się z jej szczególnej relacji z Bogiem w którym odkrywa dar macierzyństwa lub dar dziewictwa, który może stać się płodnym macierzyństwem duchowym. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Przypowieść o talentach, pokazuje, że każdy z nas jest obdarowany i możemy rozwinąć te talenty przypatrując się geniuszowi kobiety w jej wrażliwości, odpowiedzialności, pracowitością nade wszystko miłości i wiary. W tych cnotach i postawach, kobieta się w pełni realizuje i staje się wzorem wykorzystania Bożego obdarowania.

W najbliższą niedzielę po mszy św. o godz. 1600 Wieczór Uwielbienia i uzdrowienia – zapraszamy na czas chwały i błogosławieństwa Pana.

Adoracja Najświętszego Sakramentu poniedziałek – piątek 1600 – 1700.

Bóg zapłać I gr. z Gruszki za troskę o kościół i ofiarę 80 zł. W sobotę po mszy św. o 800 zapraszamy II gr. z Gruszki. Msza św. za te rodziny na mszy św. w środę.

Kancelaria parafialna czynna w poniedziałek, środę i piątek od 1445 – 1545.

W zakrystii są do nabycia kalendarze misyjne i rolnicze.

Niedzielnik 19.11.2023