Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 18.09.2022

Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Wartość małych rzeczy, będąc wiernym w małych rzeczach, możemy wziąć odpowiedzialność za wielkie sprawy. Również na poziomie wiary jest podobnie. Wierność Panu Bogu w małych codziennych sprawach, życie według sumienia, właściwie formowanego w świetle Słowa Bożego i nauki kościoła, prowadzi do właściwej drogi wiary. Jeżeli sobie będziemy folgować, usprawiedliwiać siebie, to niestety pobłądzimy duchowo. Wówczas grzech będziemy nazywać cnotą i nie zauważymy jak zdryfujemy z właściwej drogi życia. Mówił św. Jan Paweł II: każdy ma swoje Westerplatte, z którego nie może zdezerterować.

Przypominamy, że dzisiaj spotkania: dzieci klas III i ich rodziców o godz. 1000, kandydatów do bierzmowania i ich rodziców o godz. 1600.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – od poniedziałku do piątku od 1700 z możliwością spowiedzi.

Kancelaria parafialna nieczynna w tym tygodniu, w bardzo pilnych sprawach proszę o kontakt telefoniczny na nr 413113136.

Bóg zapłać za troskę o kościół Rodzinom III gr. z Chrustów i ofiarę 190 zł. na potrzeby kościoła. W sobotę zapraszamy IV gr. z Chrustów.

Informuję, że w trakcie Festynu zebraliśmy na Ukrainę 5055,50. Niestety biorąc pod uwagę ogrom wkładu osobistego i daru KGW, Rady Parafialnej, Odnowy w Duchu Świętym i Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie, to zbiórka nie wygląda imponująco. Jednak radosnego Dawcę miłuję Bóg.

Niedzielnik 2022.09.18