Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 11.09.2022

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Jak zrozumieć miłość Ojca, który wobec marnotrawnego syna, nie tylko go nie potępia – nie odrzuca, tylko głęboko wzruszony przyjmuje go pod swój dach

Bóg zapłać za wspólne przeżycie odpustu parafialnego. Bóg zapłać KGW Floriankom, Dary Lasu, Druhom OSP Zagnańsk Chrusty, Żywym Różańcom, Rycerzom Kolumba, dziewczynkom sypiącym kwiaty, służbie liturgicznej, Panom niosącym chorągwie. Bóg zapłać Wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację XI Rodzinnego Festynu Parafialnego. Ogrom pracy włożyła Rada Parafialna której dziękuję na ręce p. Romana Piskulaka,  Dziękuję wspomnianym powyżej KGW wraz z Jaworzankami, Nauczycielom SP nr 1 w Zagnańsku Chrustach, Policji na ręce p. komisarza Roberta Nygi,  żołnierzom X Świętokrzyskiej Brygady WOT, Druhom OSP Zagnańsk Chrusty, Chórom Fermata i Con Pasionne, scholi dziecięcej z parafii św. Józefa Robotnika z Kielc, dzieciom z SP nr 1 i 2 w Zagnańsku, Rycerzom Kolumba, Stowarzyszeniu Nadzieja Rodzinie i Klubom Wolna Strefa, Odnowie w Duchu Świętym, Wodociągom Kieleckim na ręce Prezesa p. Henryka Milcarza, Urzędowi Gminy na ręce p. Wójta Wojciecha Ślefarskiego, Nadleśnictwu Zagnańsk na ręce p. Nadleśniczego Marka Miazgi, Panom Marcinowi Fąfara i Sławomirowi Michta. Jak widać zaangażowało się w nasze parafialne święto szereg osób, dzięki którym mógł być tak udany Festyn po czasie pandemii. Z serca Bóg zapłać.

W tym tygodniu:

13 września kolejne Nabożeństwo Fatimskie o godz. 1900.

14 września święto Podwyższenia Krzyża Świętego (komunikat ks. Biskupa).

Za tydzień w niedzielę spotkania:

dzieci klas III i ich rodziców o godz. 1000,

kandydatów do bierzmowania i ich rodziców o godz. 1600.

Wrześniowa wizyta u chorych w sobotę 17.09.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – w poniedziałek i od środy do piątku od 1700 z możliwością spowiedzi. W środę w intencji pokoju na Ukrainie.

Kancelaria parafialna czynna w poniedziałek, środę, piątek od 1500 – 1630.

Bóg zapłać za troskę o kościół Rodzinom II gr. z Chrustów i ofiarę 160 zł. na potrzeby kościoła. W sobotę zapraszamy III gr. z Chrustów.

Dzisiaj Wieczór Uwielbienia z modlitwą o uzdrowienie po mszy św. popołudniowej. Serdecznie zapraszamy.

Słowo Biskupa Kieleckiego na Dzień modlitwy o pokój na Ukrainie

Niedzielnik 2022.09.11