Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 21.08.2022

Adoracja Najświętszego Sakramentu – od poniedziałku do piątku od 1700 z możliwością spowiedzi.

Bóg zapłać Wszystkim za świadectwo wiary w Uroczystość Wniebowzięcia N.M.P. Bóg zapłać za szczególne zaangażowanie „Jaworzanek” w liturgii Uroczystości, wystrój dożynkowy oraz dar chleba; Radzie Parafialnej, a szczególnie p. Romanowi Piskulakowi za troskę o pamięć historyczną o naszych Bohaterach w ich 78 rocz. zgrupowania w Zagnańsku – Siodłach; Wszystkim, którzy w tym miejscu na Sosnowicy, złożyli kwiaty, zapalili znicze i pomodlili się za Obrońców Ojczyzny. Szczególnie dziękujemy harcerzom za ich obecność w czasie wakacyjnym.

Kancelaria parafialna czynna w poniedziałek i piątek od 1600 – 1700.

Bóg zapłać za troskę o kościół Rodzinom V gr. z Jaworzy i ofiarę 220 zł. na potrzeby kościoła. W sobotę zapraszamy VI gr. z Jaworzy.

Dziękujemy Panom Jerzemu Starz i Władysławowi Mucha z Lekomina za odświeżenie i naprawienie szkód, które ktoś złośliwie wyrządził dwa dni temu w nocy na drzwiach głównych kościoła.

Zachęcamy również do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rolników na Jasną Górę w dniach 3-4 września. Szczegóły na plakacie w gablocie.

Prosimy także o zapoznanie się z programem artystycznym naszego Festynu Parafialnego, który odbędzie się w dniu odpustu ku czci św. Rozalii 4 września w niedzielę. Szczegóły na plakatach.

W tym tygodniu ze wspólnoty parafialnej odeszły + Stanisława Sikora, lat 94 z ul. Chełmowej oraz + Janina Janaszek, lat 82 z Jaworzy.

Niedzielnik 2022.08.21