Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 03.07.2022 r.

«Widziałem Szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Jezus mówi nam o realiach świata.  Walka duchowa jest oczywistością. Jednak nie jesteśmy bezbronni wobec Złego, bowiem mówi Pan: Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Bożą mocą są sakramenty – widzialne znaki niewidzialnej mocy Bożej, orężem w walce ze Złym jest Słowo Boże i modlitwa. Najpiękniejsza obietnica wybrzmiewa na końcu mowy Zbawiciela: Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie». To jest zapewnienie niosące nam nadzieję zbawienia – trzeba nam zatem trwać w Panu. Zarazem o tej nadziei zbawienia opowiadać braciom i siostrom, bowiem: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.

W tym tygodniu I Czwartek m-ca: Koronka do Krwi Chrystusa.

Adoracja NS – od poniedziałku do piątku od 1700.

Zgodnie z zapowiedzią 09.07 w sobotę o godz. 1100 inaugurujemy scholkę parafialną. Chętne dziewczęta i chłopców zapraszam na spotkanie w Domu Parafialnym.

Gratuluję sukcesu naszym „Jaworzankom – znaleźli się w ścisłym finale Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Więcej informacji – Sukces „Jaworzanek”.

Kancelaria parafialna czynna w poniedziałek, środę i piątek od 1600 – 1700.

Bóg zapłać za troskę o kościół JEDNEJ RODZINIE z ul. Turystycznej oraz ofiarę 50 zł. W sobotę zapraszam III gr. z ul. Turystycznej.

Jak informowałem planujemy w dniach 17.09 – 24.09. 2022 r. pielgrzymkę do Medjugorie. Koszt od 1800 do 2000 zł w zależności od opcji pielgrzymki – zapisy przyjmujemy do połowy lipca.

Niedzielnik 2022.07.03