Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie – I Niedziela Wielkiego Postu 21.02.2021

Ogłoszenia duszpasterskie – I Niedziela Wielkiego Postu 21.02.2021

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię.. Rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu, w trakcie którego Duch Święty pragnie nas wyprowadzić na miejsce bardzo osobistego spotkania z Bogiem. Aby zobaczyć w świetle Słowa Bożego i w mocy łaski Pana, jak On bardzo nas umiłował i pragnie naszego życia w pełni i pokoju z Nim, sobą i drugim. Ale zarazem abyśmy zobaczyli, co nam przeszkadza w tej wyjątkowej relacji z Bogiem, ze sobą i drugim.

Proszę miejmy odwagę, aby podjąć w tym czasie wielkiej łaski od Pana, konkretne wyrzeczenia, szczególnie abstynencji od alkoholu i innych uzależnień, odjąć sobie pokarmu, szczególnie poprzez post o chlebie i wodzie – raz w tygodniu i praktykowanie konkretnej miłości, życzliwości wobec siebie. Niech nam w tym pomagają nabożeństwa: Drogi Krzyżowej w piątki o godz. 1630 Gorzkich Żali w niedziele przed mszą św. o godz. 1530.

Od poniedziałku do czwartku Adoracja N.S. od godz. 1600 – spowiadamy.

W III niedzielę Wielkiego Postu – 7.03. rozpoczniemy doroczne rekolekcje wielkopostne. Nie będzie spowiedzi z udziałem kapłanów z dekanatu, proszę korzystajmy ze spowiedzi w tygodniu w trakcie adoracji.

Drogę krzyżową w tym tygodniu poprowadzi młodzież kandydująca do sakramentu bierzmowania. Ks. Marek prosi młodzież na godz. 1600, będzie to zarazem początek pracy formacyjnej przed bierzmowaniem.

Przypominam, że dzisiaj Młodzież i nauczyciele kwestują po Mszach świętych dla Mai – uczennicy kl. III Szkoły Podstawowej nr 1 w Zagnańsku (Chrustach). Dziewczynka ma dużą szansę wstać z wózka, czyli zrealizować swoje marzenie. Do tego potrzebne są kosztowne ortezy i rehabilitacja. Bóg zapłać za Waszą ofiarność i wrażliwość młodzieży.

Kancelaria parafialna czynna w poniedziałek, środę, piątek od 1500 – 1600

Bóg zapłać Rodzinom III gr. z Belna za troskę o kościół i ofiarę 230 zł. W sobotę zapraszam IV gr. z Belna. Msza św. w int. III gr. z Belna i VIII i IX gr. z Zachełmia w środę o godz. 1700.

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła + Maria Oszczepalska

Niedzielnik 2021.02.21