Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie – VI Niedziela Zwykła 14.02.2021

Ogłoszenia duszpasterskie – VI Niedziela Zwykła 14.02.2021

A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!» Zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony. Dramat człowieka wykluczonego, wyrzuconego poza nawias społeczny: bękart, znajda, trędowaty i inne tego typu epitety. Czy dzisiaj czasami nie powtarza się historia wykluczenie: pandemia, koronowirus, kwarantanna. Jakie skojarzenia i zachowania budzą dzisiaj te zdarzenia, w których wszyscy uczestniczymy. Lęk, odrzucenie, obawy, samotność i inne. W to ludzkie doświadczenie wchodzi osobiście Bóg. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi.

W najbliższą środę rozpoczynamy czas Wielkiego Postu. Środa Popielcowa  i jej symbol posypania głów popiołem wzywa nas do refleksji nad swoim życiem. Czterdziestodniowy post, który rozpoczniemy, może nam pomóc uregulować nasze życie wewnętrzne, a zewnętrzne znaki: modlitwy, postu i jałmużny mają nam służyć tej przemianie. Zapraszam na msze św. o godz. 1100 i 1700. Proszę miejmy odwagę, aby podjąć w tym czasie wielkiej łaski od Pana, konkretne wyrzeczenia, szczególnie abstynencji od alkoholu i innych uzależnień, odjąć sobie pokarmu, szczególnie poprzez post o chlebie i wodzie – raz w tygodniu i praktykowanie konkretnej miłości, życzliwości wobec siebie. Niech nam w tym pomagają nabożeństwa: Drogi Krzyżowej w piątki o godz. 1630 Gorzkich Żali w niedziele przed mszą św. o godz. 1530

Od poniedziałku do piątku Adoracja N.S. od godz. 1600 – spowiadamy.

W III niedzielę Wielkiego Postu – 7.03 rozpoczniemy doroczne rekolekcje wielkopostne. Nie będzie spowiedzi z udziałem kapłanów z dekanatu, proszę korzystajmy ze spowiedzi                            w tygodniu w trakcie adoracji.

Szkolne Koło Wolontariatu i Wychowawca kl. III zwracają się do całej wspólnoty parafialnej o włączenie się w akcję pomocy dla Mai – uczennicy kl. III Szkoły Podstawowej nr 1                               w Zagnańsku (Chrustach). Dziewczynka ma dużą szansę wstać z wózka, czyli zrealizować swoje marzenie. Do tego potrzebne są kosztowne ortezy i rehabilitacja. Młodzież i nauczyciele kwestować będą 21.02.2021 r. po Mszach świętych.

Kancelaria parafialna czynna w poniedziałek, środę, piątek od 1500 – 1600

Bóg zapłać Rodzinom II gr. z Belna za troskę o kościół i ofiarę 300 zł. W sobotę zapraszam III gr. z Belna. Msza św. w int. II gr. z Belna i VII gr. z Zachełmia w środę o godz. 1700.

Zapraszamy do klubu Wolna Strefa od pon. do piątku w godz. 1300 – 1900.

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli + Krzysztof Bracha ze Ścięgien i Stanisław Orzechowski z Zachełmia.

RAZEM DLA MAI W NASZEJ PARAFII

Apel Przewodniczącego KEP na Wielki Post

Niedzielnik 2021.02.14