Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie XXII  Niedziela zwykła 30.08.2020

Ogłoszenia duszpasterskie XXII  Niedziela zwykła 30.08.2020

«Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Jakże odmienna jest droga człowieka wiary: stracić to znaczy zyskać.

Bóg zapłać za modlitwę i posługę Słowa ks. Arcybiskupowi Henrykowi Jagodzińskiemu Nuncjuszowi Apostolskiemu w Ghanie.

Po mszy św. godz. 1600 Uwielbienie w odmiennej formie.

Adoracja Najświętszego Sakram. od godz. 1700 od poniedziałku do piątku. W I sobotę od 700 Wówczas również dni spowiedzi od godz. 1700 do 1755 dzieci i młodzieży szkolnej. Wtorek klasy IV i V; środa klasy VI i VII; czwartek klasy VIII i szkoły średnie. I piątek m-ca pozostali Parafianie. W I sobotę m-ca od godz. 700.

Próby dzieci I komunijnych wtorek i środa po mszy św. wieczornej.

Bóg zapłać I gr. Rodzin  ze Ścięgien za troskę o kościół i ofiarę 250 zł.  Msza św. za te Rodziny w św. Rozalii – 4.09. godz. 1800. Zapraszam w sobotę po mszy św. o godz. 800 II gr. Rodzin ze Ścięgien. Również składam serdeczny Bóg zapłać  za piękne uporządkowania wzgórza kościelnego, Panom – ojcom dzieci przystępujących do I komunii św. przyszła spora grupa. Dziękuję również Paniom.

Transmitujemy mszę św. w niedzielę o 1200. W tygodniu ciągła transmisja.

Kancelaria parafialna ze względu na remont plebani jest nadal nieczynna. W pilnych sprawach proszę umawiać się telefonicznie.

Msza św. na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego 6 września o godz. 1000.

Odwiedziny chorych z racji I Piątku wyjątkowo w sobotę od godz. 1000 na indywidualne zaproszenie rodzin.

W następną niedzielę 06.09 będzie możliwość honorowego oddawania krwi. Krew oraz jej składniki pozyskana od krwiodawców jest przetaczana osobom po wypadkach, pacjentom z chorobami nowotworowymi, z zaburzeniami krzepnięcia, po zabiegach operacyjnych, po oparzeniach.  Ambulans będzie na parkingu koło kościoła od 900 do 1300. Szczegóły na str. parafii i w  gablocie.

Jako wspólnota parafialna zebraliśmy i przekazałem do Caritas 2848 zł. na pomoc dla Bejrutu.

Bóg zapłać.

Dzisiaj do zabrania i na stronie parafii jest specjalny dodatek o św. Rozalii.

W piątek w sam dzień odpustu parafialnego msze św. o godz. 1000 i 1800.

Dodatek Niedzielnik_2020 — św. Rozalia

Ogłoszenie RCK

Podziękowania Caritas Bejrut

Niedzielnik 2020.08.30