Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 29.03.2020 r.

Ogłoszenia duszpasterskie 29.03.2020 r.

Poruszające jest dzisiejsze słowo Boże, szczególnie w kontekście czasu i wydarzeń, które przeżywamy – rozszerzająca się pandemia koronawirusa, zachorowania i zgony, restrykcje społeczne, coraz większe poczucie zagrożenia i izolacji. Pan, który jest Bogiem czasu i wiedzy, przed wiekami w swoim słowie, które zapowiada Jego interwencję i opisuje fakty, które stały się przez Jezusa  Chrystusa, dzisiaj żyjącym nie tylko niesie otuchę ale zapowiedź konkretnej interwencji. «Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój Udzielę wam mego ducha, byście ożyli. Bo jak powiada Psalmista, Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia, dlatego z głębokości wołam do Ciebie, Panie, wysłuchaj głosu mego. Bowiem u Pana jest łaska, u Niego obfite odkupienie. Relacja Jezusa z Łazarzem, Martą i Marią, była głęboką przyjaźnią, o czym wiedzieli również Żydzi. Dlatego wysłana delegacja do Jezusa informuje: «Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz» Dlaczego zatem, Ten który tak niezwykle miłował Martę, Marię i Łazarza, – zwlekał!!! Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Bowiem widział dalej i więcej, mówiąc: «Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej!!! Dlaczego to wszystko dzisiaj się dzieje, na tak niespotykaną skalę – dlaczego taki dramat???  Jezus rzekł do niej: «Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?» Czy dzisiaj Bóg nie chce powiedzieć do świata, do Ciebie – jeśli uwierzysz!!! Kończą się ludzkie granice, możliwości, może już człowiek zejść z miejsca, które zajął Bogu – uzurpując sobie Boże Prawa. Bóg chce kolejny raz powiedzieć przez proroka Izajasza: Bo nie będę wiecznie prowadził Ja sporu ani zawsze nie będę rozgniewany; inaczej ustałyby niknąc sprzed mego oblicza tchnienie i istoty żyjące, którem Ja uczynił. Zawrzałem gniewem z powodu jego występnej chciwości, ukrywszy się w moim gniewie cios mu zadałem;  on jednak szedł zbuntowany drogą swego serca, a drogi jego widziałem. Ale Ja go uleczę i pocieszę, i obdarzę pociechami jego samego i pogrążonych z nim w smutku, wywołując na wargi ich dziękczynienie: Pokój! Pokój dalekim i bliskim! – mówi Pan – Ja go uleczę. Bo Bóg jest pełen miłosierdzia – ale czy człowiek zegnie kolana przed Bogiem? Moi Drodzy odwagi i ufności w Panu, bogobojnych On nie pozostawi. Trwajmy na modlitwie!!! Codziennie wieczorem o godz. 2030 spotkajmy się duchowo na modlitwie różańcowej.

Nasz kościół jest otwarty w niedziele od 730 do 1730 w tygodniu od 900 do 1800. W dniach do Triduum Paschalnego będzie można się osobiście pomodlić w krużganku – kościół jest monitorowany, a od godz. 1600 codziennie, jest wystawiany Najświętszy Sakrament do osobistej adoracji – kapłan w tym czasie będzie posługiwał w konfesjonale – wówczas bezpiecznie można korzystać z sakramentu pojednania. Zachęcajcie bliskich, bowiem nie będzie spowiedzi z posługą innych kapłanów, a sami w tygodniu przedświątecznym, nie będziemy w stanie obsłużyć wszystkich. Ponadto nie daj Boże, jeżeli któryś z nas się rozchoruje.

Stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 24 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 5 osób, informujemy naszych parafian, że po zgromadzeniu się na daną godzinę Mszy św. więcej niż 5 osób, będziemy zapraszani na kolejną mszę św. oraz do uczestnictwa w transmisji telewizyjnej. Przypominam o dyspensie ks. Biskupa odnośnie nie uczestnictwa w tym okresie we mszy św.

Od dzisiaj transmitujemy wszystkie msze św. i nabożeństwa z naszej świątyni w Internecie, dzięki trwałemu dostępowi. Była to kosztowna inwestycja, ale konieczna abyście mieli kontakt w tym czasie ze swoją świątynią i nami duszpasterzami. Adres transmisji www.rozalia-zagnansk.pl

Proszę pamiętajmy o sobie wzajemnie, starszych rodzicach, bliskich i sąsiadach. Niewątpliwie tj. czas przebaczenia i darowania win. Dzwońmy do siebie, aby nikt nie został w tych tygodniach sam. Ruszyła piękna inicjatywa grupy parafian, którzy będą po uprzednim moim kontakcie telefonicznym z zainteresowanymi osobami i wyrażeniu zgody na kontakt wskazanej osoby przeze mnie, objęci naszą troską poprzez rozmowę, modlitwę i jeżeli zajdzie taka potrzeba, konkretną pomocą świadczoną w bezpieczny dla nas sposób. W tym tygodniu przypada I Czwartek m-ca – koronka do Przenajświętszej Krwi Chrystusa. I Piątek m-ca. spowiedź rano od godz. 800 i po południu od godz. 1600. Niestety ksiądz nie będzie odwiedzał chorych z miesięczną posługą. I Sobota m-ca adoracja rano od godz. 700 i po południu od godz. 1600 do 1700.

Komunikaty:

Niedzielnik 2020.03.29