Nowenna do Świętej Rozalii

(W cyklu czterotygodniowym – nieustająca)

Tydzień I (Hymn do św. Rozalii)

Modlitwa wstępna: Święta Rozalio, nasza Patronko./ Klejnocie dziewiczej świętości./ Do ciebie z ufnością kierujemy naszą modlitwę,/ obejmując nią całą parafialną wspólnotę i wszystkich twoich czcicieli. Ty, która wycofałaś się w samotność Góry Pielgrzymiej/ nie – aby zapomnieć o swoich bliskich,/ ale – aby tym bardziej przez modlitwę i pokutę czuwać nad nimi – czuwaj nad nami! Ty, która odkryłaś grozę grzechu/korzenia wszelkiego zła na świecie/ i chciałaś swych bliskich wyzwolić od niego,/ a ich serca skierować ku Bogu – skieruj i nasze!

Prośby…….. Dziś zatrzymujemy nasz wzrok na Jezusie Chrystusie jedynym Zbawicielu świata./ Wczoraj, dziś i zawsze,/ był w centrum twojej, święta Pustelnico, kontemplacji i miłości./ Prosimy: pomóż poznawać Go coraz lepiej poprzez modlitewną lekturę Biblii,/ a przede wszystkim Ewangelii./ Przekonaj nas,/ że nie znać Pisma Świętego, to nie znać Chrystusa.

(Pieśń: Święta Rozalio)

Wezwania do św. Rozalii Święta Rozalio,/ pomóż nam odkryć bogactwo ewangelicznych błogosławieństw: Święta Rozalio, wspomagaj nas abyśmy mogli należeć: – do błogosławionych ubogich, którzy tworzą Królestwo niebieskie, – do błogosławionych cichych, którzy ziemię posiądą, – do błogosławionych, którzy płaczą i zostaną pocieszeni, – do błogosławionych, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, a zostaną nasyceni, – do błogosławionych miłosiernych, którzy miłosierdzia dostąpią, – do błogosławionych czystego serca, którzy Boga oglądać będą, – do błogosławionych pokój czyniących, którzy będą nazwani synami Bożymi, – do błogosławionych, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości i należą do Królestwa niebieskiego.

Modlitwa:
Święta Pustelnico z Monte Pellegrino! Bądź przy nas w drodze chrześcijańskiego życia,/ które od Chrystusa, z Chrystusem, przez Ducha Świętego prowadzi nas do Ojca./ Święta Rozalio, wspomóż nas,/ abyśmy swoim życiem budowali nieustannie Jego Królestwo/ w prawdzie i miłości,/ w świętości i w łasce,/ w sprawiedliwości i pokoju. Amen. (Pieśń: Do św. Rozalii l)

 

 

Tydzień II  (Hymn do św. Rozalii)

Modlitwa wstępna

Święta Rozalio, nasza Patronko./ Klejnocie dziewiczej świętości./ Do ciebie z ufnością kierujemy naszą modlitwę,/ obejmując nią całą parafialną wspólnotę i wszystkich twoich czcicieli. Ty, która wycofałaś się w samotność Góry Pielgrzymiej/ nie – aby zapomnieć                    o swoich bliskich,/ ale – aby tym bardziej przez modlitwę i pokutę czuwać nad nimi – czuwaj nad nami! Ty, która odkryłaś grozę grzechu/korzenia wszelkiego zła na świecie/ i chciałaś swych bliskich wyzwolić od niego,/ a ich serca skierować ku Bogu – skieruj i nasze!
Prośby ……..

Święta nasza Patronko!/ Ty, która byłaś zawsze wierna łasce i przyrzeczeniom chrzcielnym,/ pomóż nam stawać się coraz bardziej świadomymi/ tego pierwszego sakramentu naszej wiary./ Niech ten sakrament,/ który uczynił nas przybranymi dziećmi Boga i braćmi Jezusa Chrystusa,/ będzie źródłem naszej mocy./ Niech sakrament bierzmowania i dary Ducha Świętego/ pomogą nam być „solą ziemi i światłem świata”./ Pomóż nam być ewangelicznym zaczynem/ odnowy religijnej, moralnej i społecznej/ w naszej parafii i w naszym mieście.
(Pieśń: Święta Rozalio)

Wezwania do św. Rozalii

Nasza Patronko,/ zwracamy się do ciebie,/ uproś nam dary Ducha Świętego:

Święta Rozalio, uproś nam,

 • dar mądrości, potrzebny do wygrania życia,
 • dar rozumu, potrzebny do czytania Pisma Świętego,
 • dar rady, nieodzownie potrzebny w trudnych sytuacjach,
 • dar męstwa, potrzebny do wytrwania w dobru,
 • dar umiejętności, ułatwiający podejmować właściwe decyzje,
 • dar pobożności, doskonalący modlitwę,
 • dar bojaźni Bożej, wspierający w walce z pokusą.

Modlitwa:
Święta Pustelnico z Monte Pellegrino! Bądź przy nas w drodze chrześcijańskiego życia,/ które od Chrystusa, z Chrystusem przez Ducha Świętego prowadzi nas do Ojca./ Święta Rozalio, wspomóż nas,/ abyśmy swoim życiem budowali nieustannie Jego Królestwo/ w prawdzie i miłości,/ w świętości i w łasce,/ w sprawiedliwości i pokoju. Amen.
(Pieśń: Do św. Rozalii I )

 

 

Tydzień III (Hymn do św. Rozalii)

Modlitwa wstępna

Święta Rozalio, nasza Patronko./ Klejnocie dziewiczej świętości./ Do ciebie z ufnością kierujemy naszą modlitwę,/ obejmując nią całą parafialną wspólnotę i wszystkich twoich czcicieli.

Ty, która wycofałaś się w samotność Góry Pielgrzymiej/ nie – aby zapomnieć o swoich bliskich,/ ale – aby tym bardziej przez modlitwą i pokutę czuwać nad nimi – czuwaj nad nami!

Ty, która odkryłaś grozę grzechy/korzenia wszelkiego zła na świecie/ i chciałaś swych bliskich wyzwolić od niego,/ a ich serca skierować ku Bogu – skieruj i nasze!
Prośby ……..

Święta Rozalio!/ Umocnij naszą wiarę, abyśmy otwarcie j ą wyznawali,/bronili j ej z odwagą/ i nie wstydząc się Ewangelii wprowadzali ją każdego dnia w nasze codzienne życie. Święta Rozalio z Palermo!/ Ożyw naszą nadzieję opartą na obietnicach Chrystusa,/ który nie zawodzi i jest u naszego boku/ zwłaszcza w godzinie cierpienia i próby. Święta nasza Patronko!/ Pobudź naszą miłość,/ która jest miłością samego Boga, wlaną w nasze serca,/ abyśmy umieli dostrzegać Go,/ kochać i służyć Mu we wszystkich ludziach,/ zwłaszcza w najmniejszych, ubogich i cierpiących.

(Pieśń: Święta Rozalio)

Wezwania do św. Rozalii

Święta nasza Patronko,/ w twoje ręce składamy troskę o naszych bliźnich./ Wołamy do Ciebie:
Święta Rozalio, naucz nas

 • upominać grzeszących,
 • pouczać nieumiejętnych,
 • dobrze radzić wątpiącym,
 • pocieszać strapionych,
 • cierpliwie znosić krzywdy,
 • chętnie darować urazy,
 • za żywych i umarłych modlić się,
 • głodnych nakarmić,
 • spragnionych napoić,
 • podróżnych ugościć,
 • nagich przyodziać,
 • chorych nawiedzać,
 • zniewolonych pocieszać,
 • umarłych grzebać.

Modlitwa:
Święta Pustelnico z Monte Pellegrino! Bądź przy nas w drodze chrześcijańskiego życia,/ które od Chrystusa, z Chrystusem przez Ducha Świętego prowadzi nas do Ojca./ Święta Rozalio, wspomóż nas,/ abyśmy swoim życiem budowali nieustannie Jego Królestwo/ w prawdzie i miłości,/ w świętości i w łasce,/ w sprawiedliwości i pokoju. Amen.
(Pieśń: Do św. Rozalii)

 

 

Tydzień IV (Hymn do św. Rozalii)

Modlitwa wstępna

Święta Rozalio, nasza Patronko./ Klejnocie dziewiczej świętości./ Do ciebie z ufnością kierujemy naszą modlitwę,/ obejmując nią całą parafialną wspólnotę i wszystkich twoich czcicieli. Ty, która wycofałaś się w samotność Góry Pielgrzymiej/ nie – aby zapomnieć                  o swoich bliskich,/ ale – aby tym bardziej przez modlitwę i pokutę czuwać nad nimi – czuwaj nad nami!

Ty, która odkryłaś grozę grzechu/korzenia wszelkiego zła na świecie/ i chciałaś swych bliskich wyzwolić od niego,/ a ich serca skierować ku Bogu – skieruj i nasze!
Prośby ……..

Święta Rozalio,/ ty zostałaś obdarzona szczególnym darem modlitwy./ Uproś nam u Boga czas na modlitwę i jej umiłowanie. Święta nasza Patronko, pochodząca z bogatego rodu!/ Odkryłaś wartość ewangelicznej perły i oddałaś wszystko, by ją posiąść,/ uproś nam u Boga mądrość,/ która umie obfitować i potrafi rezygnować z tego, co przeszkadza w świętości./Otocz opieką naszych ubogich,/ aby nie cierpieli biedy/ oraz bogatych,/ by z radością umieli się dzielić tym, co posiadają.

(Pieśń: Święta Rozalio)

Wezwania do św. Rozalii

Święta Rozalio!/ Opatrzność ustanowiła cię Szafarką łask w godzinach wielkiego zagrożenia epidemiami./ Uproś nam u Boga odporność na choroby ducha/ i ratuj od tych,/ które zapuściły korzenie w naszym sercu:

Święta Rozalio, ratuj nas

 • od grzechu pychy, matki wszystkich grzechów,
 • od chciwości, która niszczy nawet najmocniejszych,
 • od nieczystości, która zniesławia i zniewala człowieka,
 • od zazdrości, która boleśnie rani,
 • od nie umiarkowania w jedzeniu i piciu,
 • od niekontrolowanych wybuchów gniewu,
 • od pleśni lenistwa,
 • od nałogu pijaństwa i choroby alkoholizmu,
 • od kłótni i grzechów języka.

Modlitwa:
Święta Pustelnico z Monte Pellegrino! Bądź przy nas w drodze chrześcijańskiego życia,/ które od Chrystusa, z Chrystusem przez Ducha Świętego prowadzi nas do Ojca./ Święta Rozalio, wspomóż nas,/ abyśmy swoim życiem budowali nieustannie Jego Królestwo/ w prawdzie i miłości,/ w świętości i w łasce,/ w sprawiedliwości i pokoju. Amen.
(Pieśń: Do św. Rozalii)