Róża Różańcowa – Maj

By Maryja była bardziej znana i miłowana;

by Jej Wezwania z Fatimy poznał i wypełniał świat.


Różaniec prowadzi Zelator grupy III – brat Darek.

Intencja modlitewna papieska:

O dobrą formację osób zakonnych i seminarzystów

Módlmy się, aby siostry i bracia zakonni oraz seminarzyści wzrastali w swoim powołaniu, dobrze korzystając z formacji ludzkiej, religijnej, duchowej i wspólnotowej, dzięki czemu staną się wiarygodnymi świadkami Ewangelii.

Stałe intencje modlitewne Męskiego Żywego Różańca

O pokój i bezpieczeństwo dla naszej Ojczyzny i całego świata oraz o rychłe zakończenie wojny na Ukrainie i w Ziemi Świętej.

O zachowanie wartości chrześcijańskich i odnowę wiary w Europie.

Za kapłanów oraz o nowe i święte powołania kapłańskie, misyjne i zakonne, aby nie zabrakło świadków Ewangelii i miłości Boga do człowieka.

Intencje modlitewne Męskiego Żywego Różańca

Za liderów i członków naszych parafialnych wspólnot, aby przez modlitwę, formację i apostolstwo stawali się wiarygodnymi świadkami i budowali Kościół, który jest wspólnotą.

O żywą wiarę, dary Ducha Świętego, potrzebne łaski dla dzieci i młodzieży, które przygotowują się do przyjęcia sakramentów świętych Eucharystii i Bierzmowania.

Intencje własne

 

Męski Żywy Różaniec założony w dniu 04.12.2021 r. przy parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Rozalii i św. Marcina w Zagnańsku, którego Patronem jest bł. Stefan Wyszyński.