Ogłoszenia duszpasterskie XXIV Niedziela zwykła – 17.09.2023

„Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”. Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Wymóg Ewangelii wydaje się być nie do zrealizowania, raz przebaczyć jakże trudno, a tym bardziej kolejny i kolejny raz. Widzimy na co dzień i wokoło, jakim piekłem, jest życie człowieka bez przebaczenia. Jakim jest świat, gdy brakuje przebaczenia. Po ludzku to jest niemożliwe, ale wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia, w Jezusie Chrystusie, a to jest możliwe tylko przez modlitwę i to modlitwę serca.

Informuję, że zdemontowane stare nagłośnienie przekazaliśmy nieodpłatnie do parafii Bp. Męczennika św. Stanisława w Cieślinie – dawna diecezja kielecka. Ks. Mariusz Wróbel                       – proboszcz parafii, przysłał na nasz adres serdeczne podziękowania za otrzymane nagłośnienie.

Z kwesty na Festynie zebraliśmy 4377 zł. które zgodnie z informacją przekażemy na organizację wyjazdu dzieci i młodzieży. Bóg zapłać.

Organizujemy wyjazd na XV Diecezjalną Pielgrzymkę Róż Żywego Różańca, która odbędzie się 7 października w klasztorze O.O. Cystersów w Jędrzejowie – zapisy w zakrystii.

39 Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę 23 – 24.09 – szczegóły w gablocie oraz plakacie poniżej.

Ks. Marek zaprasza chętnych chłopców na Orlika w sobotę 1100 do 1230

Kancelaria parafialna czynna poniedziałek, środa od 1600 do 1700.

Bóg zapłać IV gr. Rodzin z Jaworzy za troskę o kościół i ofiarę 200 zł. W sobotę po mszy św. o 800 zapraszamy V gr. Rodz. z Jaworzy. Msza św. za te rodziny na mszy św. w środę.

Adoracja Najświętszego Sakramentu poniedziałek – piątek 1700 – 1800.

Informacja indywidualna dla pielgrzymów do Kalisza, Lichenia, Wrocławia i Częstochowy w zakrystii – są jeszcze wolne miejsca.

Informuję, że najbliższa modlitwa uwielbienia i uzdrowienia będzie 1 X w niedzielę po mszy św. o 1600.

Trwamy w ciągłej nowennie do św. Andrzeja Boboli do dnia wyborów.

Plakat – 39 Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę

Niedzielnik 17.09.2023