Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 25.12.2022

Emmanuel», to znaczy Bóg z nami. Nieogarniony wchodzi w historię świata, człowieka, uniżając się do tajemnicy wcielenia – przyjęcia człowieczeństwa. Bowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy miał życie wieczne. Przychodzi, aby na zawsze być Bogiem z nami. Nigdy nie porzuci człowieka, pomimo tego, że człowiek wielokrotnie się wyrzeknie swojego Stwórcy. Drodzy Parafianie i Goście, proszę przyjmijcie płynące z głębi serca serdeczne życzenia, doświadczenia pokoju płynącego od Nowonarodzonego Dziecięcia. Niech Emanuel Książe Pokoju przynosi upragniony pokój skołatanym sercom. Niech pragnieniem tego pokoju, będzie podejmowana posługa wzajemnej miłości.

Bóg zapłać: P. Nadleśniczemu Markowi Miazga, Robertowi Jaros, Dariuszowi Chaba, Rafałowi Moskal i Panom z Męskiego Żywego Różańca, za przekazanie, dostarczenie i oprawienie choinek, Młodym przygotowującym się do sakramentu bierzmowania i ich Rodzicom za ubranie choinek, P. Elżbiecie Ślewa za przygotowanie bielizny ołtarzowej i pomoc w świątecznym wystroju kościoła, również szczególne podziękowania w tym zakresie dla P. Doroty Dziedzic. P. Ryszardowi Piwowarowi za wielorakie zaangażowanie przy kościele. Szczególne słowa uznania i wdzięczności                  dla Jaworzanek za przygotowanie żłóbka. Rycerzom Kolumba, za dostarczenie paczek do potrzebujących oraz przedstawicielom Odnowy w Duchu Świętym za przygotowanie paczek. Gdyby nie zaangażowaniu tak wielu osób, nasza świątynia wyglądałaby bardzo ubogo na święta Bożego Narodzenia. Pod koniec szczególne podziękowania dla ks. Marka za organizację tego przygotowania i osobistą pracę. Harcerzom z SP nr 1 za dostarczenie Betlejemskiego Światła Pokoju

Cieszę się, że wracamy z wizytą duszpasterską do Waszych Rodzin.

Czwartek – Ścięgna od 1 – 40 (księża idą do siebie) – 29.12.2022 –10.00

Piątek – Ścięgna od 41 – 80 (księża idą do siebie) – 30.12.2022 – 10.00

Sobota – Jana Pawła II, Spokojna, Pogodna – 31.12.2022 – 10.00

Sobota – Małe Chrusty, Chełmowa – 31.12.2022 – 10.00

Pozostała kolęda dostępna tutaj. Jeżeli nie pojawią się nie spodziewane sytuacje w tym porządku będziemy Was odwiedzać.

Proszę przygotować Krzyż, święconą wodę i kropidło, zapalone świece, uczniowie zeszyty z katechezy.

Bóg zapłać II gr. Rodzin ze Ścięgien za troskę o kościół i ofiarę 140 zł. W sobotę zapraszam o godz. 9.00 kolejne III gr. Rodzin ze Ścięgien.

Kancelaria parafialna czynna w środę od 1500 – 1630.

Niedzielnik 2022.12.25