Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 13.03.2022 r.

Pan moim światłem i zbawieniem moim,  kogo miałbym się lękać?  Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę? W tym trudnym czasie Pan nam daje pociechę w słowie i prowadzi nas na spotkanie ze sobą. Bowiem jak mówi św. Paweł: Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem – zagłada. To ci, którzy odrzucają Boże prawo. Jeżeli pragniemy mądrości wobec dramatycznego losu narodu ukraińskiego, powróćmy do Boga całym swoim sercem, zrywając z grzechem. Bo tylko wtedy Pan przyjdzie z pomocą swojemu ludowi, gdy człowiek zerwie z grzechem i będzie słuchał Boga – «To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!»

Nie zmarnujmy czasu Wielkiego Postu. Nie wiem czy przepracowaliśmy czas pandemii właściwie, chyba nie, obserwując nasze życie i udział w niedzielnych mszach świętych, jak również obecność na adoracji NS. WP może nam pomóc uregulować nasze życie wewnętrzne, przez zewnętrzne znaki: modlitwy, postu i jałmużny, jak również błagalnej modlitwie o pokój na Ukrainie i na całym świecie. Abstynencja od alkoholu i innych uzależnień, odjęcie sobie pokarmu, szczególnie poprzez post o chlebie i wodzie – raz w tygodniu i praktykowanie konkretnej miłości, życzliwości wobec siebie. Mogą nam w tym pomóc nabożeństwa: Drogi Krzyżowej – piątek o godz. 1630 Gorzkich Żali – niedziela przed mszą św. o godz. 1530. Od następnej niedzieli rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne.

Bóg zapłać za Waszą ofiarność na Ukrainę. W niedzielę 27.02 do puszek zebraliśmy 4777,52 zł.  Organizujemy wyjazd do Lwowa w celu przywiezienie kilku rodzin, zabierzemy do Lwowa dary. Proszę o dar środków opatrunkowych, bandaży elastycznych, środków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych – zbieramy je tylko jutro po mszy św. wieczornej. Dziękuję rodzinom z terenu naszej parafii, które przyjęły rodziny uchodźców wojennych z Ukrainy. Gdyby były kolejne chętne rodziny, to proszę o kontakt z GOPSem, jak również ze mną. Dzięki współpracy umieściliśmy 4 rodziny na terenie Gminy. Do jednej z moich placówek przyjmujemy rodziny z osobami niepełnosprawnymi i dalej je rozlokowujemy po rodzinach. Nie ustajmy w modlitwie. Na stronie parafii umieściliśmy modlitwę ks. kapelana Pana Prezydenta Polski. Módlmy się również tą modlitwą.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – od poniedziałku do czwartku od godz. 1600. proszę niech ten czas będzie szczególną modlitwą za Ukrainą.

Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu w pon. śr.  1500 – 1600.

Bóg zapłać IX gr. Rodzin z Zachełmia za troskę o kościół i ofiarę 120 zł. Msza św. w intencji tych Rodzin w środę na mszy św. do M.B.N.P. o godz. 1700. W sobotę zapraszam I gr. 10 Rodzin z Belna.

W tym tygodniu ze wspólnoty parafialnej odszedł + Włodzimierz Garecki ze Ścięgien.

Niedzielnik 2022.03.13