Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 06.03.2022 r.

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka, Nie przystąpi do niego niedola, a cios nie dosięgnie jego namiotu. Bo rozkazał swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Można by sądzić po wydarzeniach na Ukrainie, że człowiek jest całkowicie bezbronny wobec bestialstwa agresora, jednak ci, którzy ufają Panu w Nim znajdują opiekę i pomoc. Ci którzy wypowiadają: słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych  – osiągniesz zbawienie. Zapewne Pan ni opuści tych, którzy, Bogu swemu, oddają pokłon i Jemu samemu służą. To jest również dla nas, czas szczególnego zaufania Bogu i trwania przed Nim, czas miłości Boga i każdego bliźniego.

Rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu. Tegoroczny WP szczególny i tragiczny dla narodu ukraińskiego, może nam pomóc uregulować nasze życie wewnętrzne, a zewnętrzne znaki: modlitwy, postu i jałmużny mogą służyć tej przemianie, jak również błagalnej modlitwie o pokój na Ukrainie i w całym świecie. Abstynencja od alkoholu i innych uzależnień, odjęcie sobie pokarmu, szczególnie poprzez post o chlebie i wodzie – raz w tygodniu i praktykowanie konkretnej miłości, życzliwości wobec siebie. Niech nam w tym pomagają nabożeństwa: Drogi Krzyżowej w piątki o godz. 1630 Gorzkich Żali w niedziele przed mszą św. o godz. 1530.

Bóg zapłać za Waszą ofiarność na Ukrainę. W Środę Popielcową zebraliśmy 5299 zł. niedzielną zbiórkę zawiozłem do Caritas, po uzyskaniu informacji, poinformuję. Szczególnie dziękuję za modlitwę w intencji narodu ukraińskiego i o nawrócenie Rosji, o co prosiła Matka Boża w objawieniach fatimskich. Podjęliśmy decyzję z Radą Parafialną, że nie będziemy organizowali dodatkowego punktu zbiórki na Ukrainę, z tej racji, że w Gminie jest wiele takich punktów. Pan Wójt informuje, że powołał zespół koordynatorów, prosi o zgłaszanie indywidualnie przyjętych uchodźców przez mieszkańców do UG. Całość komunikatu Wójta na str. Gminy i Parafii. Podjęliśmy z Radą Parafialną decyzję, że gdy sytuacja tego będzie wymagała przyjmiemy uchodźców do Domu Parafialnego, w związku z tym, pilnie prosimy o pomoc w celu zainstalowania natrysku w Domu Parafialnym. O decyzji przyjęcia poinformuję, zarazem prosząc o niezbędne doposażenie. Ks. Dyrektor Caritas Kieleckiej dziękuje za ofiarność naszych parafii – 500 000 PLN zostało przekazane Caritas Polska na pomoc doraźną. Ofiary można dalej wpłacać na konto Caritas Kielce, parafii z dopiskiem Ukraina lub wrzucić na tacę w kopercie z dopiskiem Ukraina. Caritas zachęca do przygotowywania paczek dla oblężonych Ukraińców – szczegóły na stronie parafii.

Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do czwartku od godz. 1600. z możliwością spowiedzi.

Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu w pon. śr. piątek 1500 – 1600.

Bóg zapłać VIII gr. Rodzin z Zachełmia za troskę o kościół i ofiarę 160 zł. Msza św. w intencji tych Rodzin w środę na mszy św. do M.B.N.P. o godz. 1700. W sobotę zapraszam IX gr. 10 Rodzin z Zachełmia.

W tym tygodniu ze wspólnoty parafialnej odeszli + Maria Grabowska i Witold Gębski z Zachełmia oraz Stanisław Pastuszka z Jaworzy.

Komunikat Wójta

Paczka dla Ukrainy

Niedzielnik 2022.03.06