Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 13.06.2021 r.

Ogłoszenia duszpasterskie 13.06.2021 r.

Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Postępowanie według wiary, to sianie dobra, chociaż dzisiaj nie widzimy owoców, trzeba mieć w świadomości tą zasadę: co posiejesz, to zbierzesz, potrzeba abyśmy wytrwale czynili miłość dnia codziennego. Mówi dzisiaj św. Paweł: Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. To jest dalsza perspektywa finału naszego życia, ale jest przecież prawidłowość codzienności, czynisz dobro, ono wraca do Ciebie, czynisz zło, ono również wraca do Ciebie. Jak mówi nasz Pan: Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!

Bóg zapłać za obecność i modlitwę na zakończenie Oktawy Bożego Ciała, Dziękuję Sołtysom sołectwa Zagnańsk i Chrusty i zaangażowanym Parafianom tych Sołectw, służbie liturgicznej, Panom z asysty liturgicznej, Paniom z Żywego Różańca, Dzieciom sypiącym kwiaty i ich Rodzicom. Bóg zapłać za ofiary – msze św. za Was wyznaczymy po następnej niedzieli.

W środę 16.06 święto naszej parafii – sakrament bierzmowania o godz. 1800. Młodzieży sakramentu udzieli, ks. Biskup Jan Piotrowski – Pasterz Diecezji. Proszę gorąco całą społeczność parafii o modlitwę za młodych.

Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 1700 z możliwością spowiedzi z wyjątkiem środy.

Bóg zapłać rodz. II gr. z Jaworzy za troskę o kościół i ofiarę 180 zł. Msza św. w int. tych Rodzin w poniedziałek o godz. 1800. W sobotę zapraszam III gr. Rodzin z Jaworza.

Spowiedź młodzieży i ich bliskich we wtorek od godz. 1630. Niestety do pielęgnacji terenów zielonych przyszło tylko 2 Ojców na 25 kandydatów, zapraszam pozostałych w poniedziałek, można do południa lub po południu.

W związku z bierzmowaniem 16 czerwca – środa, intencje mszalne ze środy są przeniesione na 14 czerwca – poniedziałek.

Po raz czterdziesty na szlak pątniczy wyruszy Kielecka Piesza Pielgrzymka. Pielgrzymi będą mogli przebyć całą trasę z Wiślicy przez Pińczów, Kielce na Jasną Górę. Zapisy potrwają od 15 czerwca do 5 lipca i będą odbywały się tylko i wyłącznie ON-line – szczegóły: www.pielgrzymka.kielce.pl.

Dyspensa zwalniająca z uczestnictwa we mszy św. zniesiona od 20.06. br.

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszły + Adamiec Stanisława i Moćko Marianna z Gruszki.

Niedzielnik 2021.06.13