Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Chrztu Pańskiego 10.01.2021

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Chrztu Pańskiego 10.01.2021

Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym». Dlaczego Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela ? Będąc Bogiem, jest przecież bez grzechu. Dlatego Jan pełen zdumienia zawołał do Jezusa, że to on potrzebuje chrztu z rąk Pana. Jednak była to świadoma i w pełni zasadna decyzja Jezusa. Bowiem potrzeba było, aby Jan wobec tłumów, które gromadziły się przy nim, wskazał na Jezusa pełnego mocy i udzielającego Ducha Świętego. Jezusa którego misję potwierdził Ojciec: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie». To On udzielając nam Ducha Świętego w czasie naszego chrztu św. wypowiada nad nami słowa Boga: Ty jesteś moim/moją umiłowaną córką/synem. Ciebie uzbrajam mocą z wysoka, abyś nie lękał się świata – Złego, ale w pobożności spędzał czas swojego życia. Aby żyć w Duchu Świętym, potrzeba nam się narodzić na nowo, jak Pan zachęcał w nocnej rozmowie Nikodema: potrzeba abyś narodził się ponownie – narodził się z Ducha Świętego.

W następną niedzielę w naszej parafii Dzień Seminaryjny.

Od poniedziałku do piątku Adoracja N.S. od godz. 1600 – spowiadamy.

Bóg zapłać za postawę wiary mieszkańców Jana Pawła II, Spokojnej, Pogodnej, Chełmowej, Zachełmia i Lekomina z Widokową i obecność na mszy św. z błogosławieństwem dla ich rodzin. W tym tygodniu zapraszamy do kościoła na godz. 1700.

Oś. Wrzosy i ul. Jagodowa 11.01.2021 – Poniedziałek 17.00
Belno 51 – 94 12.01.2021 – Wtorek 17.00
Belno 96 – 151 13.01.2021 – Środa 17.00
Chrusty nr 1 – 42 14.01.2021 – Czwartek 17.00
Chrusty nr 44 – 101 + Laskowa 15.01.2021 – Piątek 17.00

Po mszy św. indywidualne błogosławieństwo rodzin i wręczenie pamiątek kolędowych. Bardzo proszę o pomoc w transporcie Waszym niezmotoryzowanym sąsiadom.

Kancelaria parafialna czynna w poniedziałek, środę, piątek od 1500 – 1600

Bóg zapłać Rodzinom VI gr. z Zachełmia za troskę o kościół i ofiarę 230 zł. W sobotę zapraszam VII gr. z Zachełmia. Po czasie mszy św. za rodziny w ramach dorocznego błogosławieństwa rodzin – kolędy, będziemy odprawiać zaległe msze św. za rodziny troszczące się o kościół.

W czasie ferii zimowych klub Wolna Strefa czynny jest od godz. 1100 do 1700, wychowawczynie zapewniają sumienną opiekę i szereg atrakcji dla młodych. Zapraszam serdecznie, strona klubu: zagnansk.wolnastrefa.pl

Z naszej wspólnoty odeszli: Zofia Borek z Chrustów, Janina i Tadeusz Jończyk ze Ścięgien, Stefania Rajczyk z Zachełmia.

Dekret – PENITENCJARIA APOSTOLSKA

Odpust na Rok Świętego Józefa

Niedzielnik 2021.01.10