Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela – Świętej Rodziny 27.12.2020

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela – Świętej Rodziny 27.12.2020

Rodziny naszej Ojczyzny, a w niej rodziny diecezji kieleckiej, stanowią piękny  i godny najwyższego szacunku świat osób, gdzie wokół ojca i matki gromadzą się dzieci, owoc ich małżeńskiej miłości, która realizuje się przez macierzyństwo i ojcostwo, aby trwać w rodzicielstwie, które jest odpowiedzialnym zadaniem obojga rodziców. Taka wspólnota została zamierzona i chciana przez Boga Stwórcę. „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2,24). Dalsza pedagogia o małżeństwie to nauczanie Pana Jezusa, który małżeństwo obdarował godnością i łaską sakramentu, aby było czytelnym i wiernym znakiem miłości kobiety i mężczyzny w myśl ewangelicznej prawdy: „A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19,6). Z listu pasterskiego  ks. bp. Ordynariusza. Dzisiaj wpatrując się w Świętą Rodzinę Jezusa Maryi i Józefa pragniemy otoczyć nasze rodziny ogromną troską modlitewną i tam gdzie potrzeba podejmować drogi ratujące jedność rodziny i bezpieczeństwo ich dzieci a także, jakże istotną troskę, o najstarszych z naszych rodzin.

Przypominam, że dzisiaj w trakcie mszy św. o godz. 1600 będzie się z nami modlił się kolędami a po mszy wystąpi dla nas z recitalem najpiękniejszych kolęd, Mirosław Starz solista i wokalista Warszawskiej Opery Kameralnej.

Bóg zapłać Wszystkim, którzy przyczynili się do głębokiego przeżycia świąt Bożego Narodzenia: Jaworzankom za piękną szopkę umieszczoną w stajence, Panom Robertowi Jaros i Rafałowi Moskal za dostarczenie i oprawienie choinek, młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania wraz z rodzicami za ubranie choinek, Odnowie w Duchu Świętym za przygotowanie 40 paczek świątecznych, Rycerzom Kolumba za dostarczenie ich do rodzin, tym którzy podzielili się świąteczną żywnością  w tym uczniom SP nr. 1, harcerzom którzy przynieśli do kościoła Betlejemskie Światło Pokoju, Pani Eli Ślewa za przygotowanie świątyni i Wam Drodzy za piękne uczestnictwo i Waszą ofiarność.

Od poniedziałku do czwartku powracamy do Adoracji N.S. od godz. 1600.

W czwartek nabożeństwo na zakończenie Starego Roku o godz. 1700.

W piątek będziemy prosić o błogosławieństwo Boże i opiekę Świętej Bożej Rodzicielki na Nowy Rok – msze św. o 800, 1000, 1200, 1600.

W I sobotę miesiąca – Adoracja N.S. o godz. 700  zarazem proszę o godz. 900 V gr. z Zachełmie o troskę o kościół.

Wyjątkowa forma błogosławieństwa rodzin w ramach dorocznej wizyty duszpasterskiej: zapraszamy według wyznaczonego porządku do kościoła na godz. 1700 na mszę św. w int. Rodzin, które byśmy odwiedzili w porządku kolędowym, po mszy św. indywidualne błogosławieństwo rodzin i wręczenie pamiątek kolędowych. Bardzo proszę o pomoc w transporcie osób starszych.

Kancelaria parafialna czynna w poniedziałek, środa, piątek od 1500 – 1600

Porządek kolędy 2020 – 2021

Niedzielnik 2020.12.27