Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie IV Niedziela Adwentu 20.12.2020

Ogłoszenia duszpasterskie IV Niedziela Adwentu 20.12.2020

Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą… Maryja – Dziewica jest pełna łaski, a jednak lęka się tego co ma nastąpić. Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Lęk towarzyszy Jej, towarzyszy Tobie i mnie. Jest on ludzkim odruchem. Dlatego Bóg posyła do Niej i do Ciebie Ducha Świętego. Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Po to abyśmy wyszli z doświadczenia lęku, niepewności, cierpienia spowodowanego tym co nas przygniata i wydaje się sytuacją bez wyjścia. Bowiem dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Czy w sytuacji swojego życia powiesz Panu: Oto ja służebnica/sługa Pański. W tym miejscu rodzi się wiara i zawierzenie – pozwalamy Bogu działać w naszym życiu.

Przed ołtarzem jest do zabrania do domu Betlejemskie światło pokoju. Bóg zapłać naszym harcerzom ze SP nr. 1 za przyniesienie tego światła do świątyni.

Nadal trwa Adoracja NS od godz. 1600 do środy włącznie. Podczas niej posługujemy w konfesjonale.  Jest to ostatnia możliwość aby skorzystać ze spowiedzi adwentowej i przygotować się w pełni do właściwego przeżycia świąt Bożego Narodzenia.

W poniedziałek po mszy św. wieczornej zapraszamy młodych przygotowujących się do sakramentu bierzmowania i ich rodziców do ubrania choinek.

W czwartek Wigilia Bożego Narodzenia, jakże odmienna od dotychczasowych. Zapewne bardzo trudna, szczególnie dla osób samotnych. Proszę spytajmy sąsiada, czy można w czymś pomóc. Może warto na progu domu podać przygotowaną przez nas świąteczną potrawę. Pamiętajmy o wzajemnym przebaczeniu. Paczki świąteczne, Rycerze Kolumba będą rozwozić we wtorek po godz. 14 tej. Jeżeli znamy takie rodziny, którym jest potrzebna pomoc żywnościowa, to proszę o informację, jak również proszę aby same osoby zainteresowane pomocą zgłosiły się do mnie.

Roraty adwentowe trwają do czwartku 24.12. msza św. roratnia o godz. 700 a dla dzieci do środy o 1700. Pasterka o godz. 24. Porządek mszy św. w święta Bożego Narodzenia w piątek i sobotę o godz. 800; 1000; 1200; 1600.

Stosujmy się do rozporządzeń organów państwowych z 7 listopada które określiły liczbę uczestników zgromadzeń 1 os./15 m2. W naszym kościele może uczestniczyć w nabożeństwach – 64 osoby. Proszę pamiętajmy o maseczkach i dystansie.

Bóg zapłać IV gr. z Zachełmia za troskę o kościół i ofiarę 330 zł. Msza św. w intencji tych Rodzin w środę.

W tym roku wizyta duszpasterska będzie miała z wiadomych względów, inny charakter, w następną niedzielę poinformuję o szczegółach.

Kancelaria parafialna czynna w poniedziałek, środę, od 1500 – 1600.

Niedzielnik 2020.12.20