Tradycja/Kultura/Wiara

Zagnańskie obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Niedzielnik – dodatek nr 4.2019

Zagnańskie obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

1 września w parafii pw. św. Rozalii i św. Marcina w Zagnańsku odbyły się gminne obchody  80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.  Podczas Mszy świętej o godzinie 12.00 parafianie, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, gminnych, Nadleśnictwa Zagnańsk , delegacje szkół, OSP z terenu gminy i harcerze modli się w intencji: polskich żołnierzy, którzy 80 lat temu stanęli w obronie Ojczyzny. Uroczystość odbyła się w asyście pocztów sztandarowych SP nr 1w Zagnańsku (Chrustach), ZSPiP nr 2 w Zagnańsku, SP w Kajetanowie, OSP Zagnańsk, OSP Samsonów.

Przed Mszą świętą uczestnicy obejrzeli montaż historyczno – muzyczny pt. „Był taki wrzesień … 1939 roku”. Program zaprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Nauczycieli Tajnego Nauczania w Zagnańsku (Chrustach) oraz Chór Con Passione. Scenariusz przygotował p. Roman Piskulak,  a oprawę muzyczną p. Michał Kopeć.

W Eucharystii koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. dziekana Jana  Marczewskiego wzięli udział ks. Andrzej Drapała – proboszcz parafii oraz prefekt ks. Janusz Kołodziej. W czasie homilii ks. J. Marczewski nawiązał do wydarzeń sprzed 80 lat, podkreślając bohaterstwo tych, którzy stanęli do walki o wolność.  Wśród obrońców nie zabrakło także synów ziemi zagnańskiej, którzy przelewali krew na ołtarzu Ojczyzny, walcząc na frontach II wojny światowej.

Po Mszy świętej uczestnicy  w procesji udali się na cmentarz parafialny, aby oddać cześć żołnierzom – obrońcom Ojczyzny, którzy we wrześniu 1939 roku polegli na ziemi zagnańskiej. Przy zbiorowej mogile wartę pełnili druhowie i druhny z 27. Drużyny Harcerskiej imienia Tadeusza Kościuszki działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zagnańsku (Chrustach).
Modlitwę za polskich żołnierzy, którzy 80 lat temu oddali życie, broniąc naszej małej ojczyzny oraz za mieszkańców Zagnańska współpracujących z polskim Państwem Podziemnym w latach niemieckiej okupacji poprowadził ks. Jan  Marczewski.
Oddając hołd obrońcom ojczyzny,  na mogile polskich żołnierzy kwiaty i znicze złożyli: w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego pani Agaty Wojtyszek  – pan Mieczysław Gębski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, pani Renata Janik – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego wraz z panią Elżbietą Korus – Dyrektor Departamentu ROPS W Urzędzie Marszałkowskim, pan Mirosław Gębski Starosta  Kielecki wraz z panem Robertem Kaszubą – wiceprzewodniczącym Rady Powiatu, w imieniu mieszkańców Zagnańska i władz samorządowych delegacja radnych z panem Wojciechem Ślefarskim – wójtem Gminy Zagnańsk, w imieniu rad sołeckich delegacja sołtysów, w imieniu Nadleśnictwa Zagnańsk delegacja pracowników nadleśnictwa z panem Markiem Miazgą – nadleśniczym, w imieniu społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Nauczycieli Tajnego Nauczania w Zagnańsku (Chrustach) delegacja uczniów z dyrektorem panią Anną Tuz,  w imieniu społeczności Zespołu Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola w Zagnańsku delegacja nauczycieli z  dyrektorem panią Marzanną Moćko, w imieniu Ochotniczej Staży Pożarnej z Zagnańska – Chrustów  pan Ryszard Wawszczak, a także delegacje: Chóru Con Passione, Zespołu Ludowego „Jaworzanki”, Koła Gospodyń Wiejskich „Florianki”.
Harcerze z 27. Drużyny Harcerskiej imienia Tadeusza Kościuszki złożyli znicze na mogiłach: nieznanego żołnierza oraz porucznika rezerwy Stefana Klimczyka. Pan Mieczysław Gębski przekazał na ręce ks. proboszcza Andrzeja Drapały list od Wojewody Świętokrzyskiego pani Agaty Wojtyszek skierowany do organizatorów i uczestników uroczystości: „Spotykając się w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, oddajemy hołd żołnierzom, którzy pozostali wierni idei wolnej Polski i poświęcili swoje życie walce z niemieckim okupantem. Podzielili los tysięcy innych więźniów w całym kraju. Odeszli brutalnie zamordowani, ale pamięć o nich tkwi w każdym z nas i również w każdym z nas pozostanie na zawsze.

Takiej lekcji martyrologii narodu polskiego nie wolno zapomnieć, należy nosić głęboko w sercu szacunek dla tych, którzy godnie żyli i umierali dumnie nosząc Białego Orła na piersi. To świadectwo historii i dojrzałości nakazuje nam złożyć hołd poległym w walce o wolność, wartość przecież najcenniejszą”. (…)

W czasie uroczystości podkreślono, że to my dzisiaj jesteśmy spadkobiercami wartości, które przyświecały  żołnierzom, walczącym w okresie okupacji o wolność Ojczyzny, a naszym obowiązkiem jest przechowywanie pamięci o wydarzeniach i ludziach biorących w nich udział. Na zakończenie wraz  z Chórem Con Passione obecni zaśpiewali „Boże, coś Polskę” – pieśń, która  wywarła olbrzymi wpływ na świadomość narodową wielu pokoleń Polaków.

Roman Piskulak