Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie 08.01.2023

To ja potrzebuję chrztu od Ciebie – tak wyznaje św. Jan Chrzciciel. Ja potrzebuję chrztu św. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16,15-16). Przez chrzest dokonuje się narodzenie człowieka z Ducha Świętego. Bez tego narodzenia zaś nie można osiągnąć zbawienia, jak o tym poucza Nikodema Chrystus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody               i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego” (J 3,5). Jeśli zatem wierzymy, że chrzest jest – z ustanowienia Chrystusa – środkiem udzielającym łaski, ten musi go przyjąć pod groźbą utraty zbawienia.

Krótkie podsumowanie roku duszpasterskiego 2022:

Udzieliliśmy w minionym roku 20 dzieciom sakr. chrztu św. do I Komunii św. przystąpiło 25 dzieci, sakrament bierzmowania przyjęło 36 Młodych, zmarło ze wspólnoty parafialnej 58 osób. Systematycznie odwiedzaliśmy ok. 24 chorych z posługą sakramentalną. Na terenie parafii mieszka 3300 osób od których parafia płaci podatek, z parafią identyfikuje się ok. 3000 wiernych. Inwestycje i koszty parafii, które ponieśliśmy w minionym roku: ok. 95 000 zł cmentarz – wywóz śmieci cmentarnych, naprawa muru cmentarnego; I rata nagłośnienia kościoła 30 000 zł. media (gaz, energia, woda) 48 000 zł. roczny koszt fotowoltaiki – 18 000 zł – raty. Do tego dochodzą koszty sprawowanej liturgii i działań duszpasterskich oraz koszty osobowe. To jest w materialnym zakresie mierzalne, jednak zostaje to co najważniejsze a często niewidzialne, wymiar życia wiary i wzajemnej troski. Bóg zapłać za ofiarność, zaufanie i współpracę. Przede  wszystkim tym Wszystkim, którzy podejmują wraz z duszpasterzami troskę o zbawienie  drugiej osoby na wielu płaszczyznach życia duchowego i społecznego w aspekcie wiary.

Porządek kolędy w tym tygodniu:

Miejscowość Data Godzina
Oś. Wrzosy 1 ks. od P. Kasica; 2 od P. Knez, dalej P. Midak 09.01.2023 – Pn. 15.00
Belno 51 – 94; księża do siebie 10.01.2023 – Wt. 15.00
Belno 96 – 151; księża do siebie 12.01.2023 – Czw. 15.00
Chrusty nr 1 – 42; księża do siebie 13.01.2023 – Pt. 15.00
Chrusty nr 44 – 101 + Laskowa; księża do siebie 14.01.2023 – Sb. 10.00

Dziękuję Wszystkim, którzy nas do tej pory przyjęli w swoje gościnne progi. Proszę aby Rodziny, które zamierzają przyjąć Kapłana z pasterskim błogosławieństwem, otworzyły furtki, bramy swoich posesji. Pięknie gdy Gospodarz oczekuje księdza na zewnątrz. Proszę aby Rodzina u których zaczynamy wizytę duszpasterską (trzeba się umówić ze sobą, bowiem księżą zaczynają od różnych rodzin) przyjechała po księży.

Ksiądz do chorych uda się w poniedziałek 09.01 od godz. 1000.

Proszę potwierdzać zarezerwowane msze św. przynajmniej trzy tyg. wcześniej. Później są wypisane intencje i pojawiają się problemy.

Kancelaria parafialna w poniedziałek od 800 do 900 i środę od 1500 – 1630.

Bóg zapłać IV gr. Rodzin ze Ścięgien za troskę o kościół i ofiarę 210 zł. W sobotę zapraszam o godz. 900 kolejne Rodziny – V gr. ze Ścięgien.

Klub „Wolna Strefa” otwarty jest od Nowego Roku w piątki od godz. 1300 do 1900 i w soboty od 1000 do 1400 – zapraszamy.

Niedzielnik 2023.01.08