Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie – Niedziela Miłosierdzia Bożego II Wielkanocna 11.04.2021 r.

Ogłoszenia duszpasterskie – Niedziela Miłosierdzia Bożego II Wielkanocna 11.04.2021 r.

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam, gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» Ten szczególny dar pokoju, spływa na ludzkie serce, gdy doświadcza ogromu Bożego Miłosierdzia. To dzisiaj wypełnia się obietnica Jezusa Miłosiernego, który powiedział do św. Faustyny: w tym dniu otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat (Dz. 699). Eucharystia, którą przeżywamy, jest nieskończonym rezerwuarem Bożego Miłosierdzia. Dzisiaj szczególnie w tym czasie pandemii, jak roku temu, Jezus Miłosierny przejedzie wzdłuż Waszych domostw i aby Was samych zanurzyć w ocenie swojego miłosierdzia. Niech się nie lęka żadna dusza. Boże Miłosierdzie jest dla wszystkich. Jeżeli w Waszych domach nie ma domowników, wynieście ich fotografie na zewnątrz, aby Pan objął ich swoim miłosiernym spojrzeniem. Proszę udekorujcie Wasze domy, znakami wiary.

Zmartwychwstały Pan w Najświętszym Sakramencie w posłudze kapłanów i asyście Rycerzy Kolumba i Panów z męskiej grupy, przejedzie przez naszą parafię według takiej trasy: 1 Ksiądz – 1510 Barcza, Lekomin, Ścięgna – wzdłuż drogi wojewódzkiej przy torach, Chrusty – wzdłuż drogi wojewódzkiej przy torach, Turystyczna, Wrzosowa, Oś. Wrzosy – (najpierw do nr 36, potem do nr 20, następnie od nr 6 w kier. Belna) Belno– od nr 151 do 5, Zachełmie.

2 Ksiądz – 1510 – Spokojna, Pogodna, Chełmowa, Św. Jana Pawła II, – Chrusty od nr 28 A dalej Małe Chrusty i dalej Chrusty do Laskowej, – Ścięgna od nr 22A, – Gruszka od nr 10 po drodze wjazd na Widokową), i Srebrną, Złotą – Jaworze z Uroczą. Przejazd NS poprzedzi 3 minuty wcześniej kierowca sygnalizujący przybycie NS. Stoimy na swoich posesjach, ksiądz przejeżdżając wzdłuż posesji błogosławi mieszkańców i domostwa Najświętszym Sakramentem. Nie ma dzisiaj mszy św. o godz. 1600.

Od poniedziałku do piątku od godz. 1600 codziennie, jest wystawiany Najświętszy Sakrament do osobistej adoracji – kapłan w tym czasie posługuje w konfesjonale.

Przypominam, – po mszach św. o godz. 800, 1000 i 1200 przedstawiciele społeczności Zachełmia zbierają do puszek na rzecz p. Adama poszkodowanego pożarem.

Zapraszam pilnie Radę Parafialną w sprawie cmentarza w środę po mszy św. o 1700.

Bóg zapłać Rodz. II gr. z Os. Wrzosy za troskę o kościół i ofiarę 200 zł. W sobotę

zapraszam III gr. z Os. Wrzosy. Msza św. w int. II gr. w środę o godz. 1700

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli: + Stanisław Król z Belna, Marianna Orzechowska z Zachełmia, Roman Cieślak z Chrust.

Komunikat dot. odpisu podatkowego na cele Caritas Kieleckiej

Niedzielnik 2021.04.11