Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie XXIV Niedziela zwykła 13.09.2020

Ogłoszenia duszpasterskie XXIV Niedziela zwykła 13.09.2020

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Często raz przebaczyć, wydaje się, ze przekracza to nasze możliwości. Kolejny raz i aż siedemdziesiąt siedem razy – nieskończoność!! Nie to jest niemożliwe. I to jest prawda. Niemożliwe. Jednak to co dla człowieka jest niemożliwe, u Boga jest możliwe. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego zostawił nam Sakrament swojej obecności – swoje Ciało. Kto spożywa moje Ciało ma życie w sobie. Doświadczasz w wielu sytuacjach swoich dramatycznych ograniczeń – czyż nie!!! Dlaczego zatem nie karmisz się Ciałem Pana. Ciągle uciekasz a to tylko Ciebie wewnętrznie zabija. Kto moje Ciało spożywa – to Ja w Nim trwam.

Dziękuję Rodzicom. Którzy dali swoim dzieciom świadectwo wiary i swoim życiem przygotowali ich do I Komunii św. Dziękuję szczególnie ks. Markowi, który kontynuował przygotowanie naszych dzieci przez ks. Janusza. Dziękuję Komitetowi organizacyjnemu za piękny dar ołtarza i pieniężny. Proszę Drodzy Rodzice nie zgaście w Waszych dzieciach tego płomienia wiary który Jezus na nowo w nich rozpalił.

Jutro święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 1700 od poniedziałku do piątku. Wówczas również dni spowiedzi od godz. 1700.

Przypominam, że dzisiaj nabożeństwo do M.B.F. o godz. 1900, nie będzie mszy św. o godz. 1600.

W sobotę po mszy św. zapraszam III gr. Rodzin ze Ścięgien do sprzątania Kościoła

Kancelaria parafialna ze względu na remont plebani jest nadal nieczynna. W pilnych sprawach proszę umawiać się telefonicznie.

Bóg zapłać za tacę inwestycyjną. Zakończyliśmy I etap inwestycji na cmentarzu – położyliśmy 120 m kostki na Nowym Cmentarzu, wycięliśmy wcześniej część drzew i konarów na które dał pozwolenie Wojewódzki Konserwator Zabytków – niebawem Rada Parafialna zinwentaryzuje Nowy Cmentarz. Kończymy budowę ogrodzenia na górnym parkingu i trwa generalny remont plebani.

Wolna Strefa w Zagnańsku – zapraszamy

Niedzielnik 2020.09.13